رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

نام برنامه : جوانه های زندگی - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : جوانه های زندگی

نویسنده : شیوا سنایی مقدم

گویندگان : رضوان خدامی ، ندا نقیبی

گزراشگر : سمیه فرزامی

ساعت پخش : 09:40                                           مدت برنامه :15 دقیقه

موضوع : جوانه های زندگی برنامه ای است با اهداف ارشادی - تربیتی ، اطلاعاتی - آموزشی و تفریحی - سرگرمی که به صورت سه روز در هفته روزهای فرد از صدای مرکز کردستان تولید و پخش می گردد . این برنامه که مخاطب آن قشر نوجوان می باشد با استفاده از پیامهای تربیتی - اخلاقی توسط کارشناسان مجرب ، گزارش و مصاحبه با نوجوانان موفق استان و استفاده از قصه ها و روایات متناسب با قشر نوجوان در کنار استفاده از موسیقی های متناسب ، فضای امید و نشاط را در بین نوجوانان ایجاد می کند .