رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

نام برنامه : تقدیراز برنامه 15 خرداد - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : تقدیراز برنامه 15 خرداد

نام برنامه : تقدیراز برنامه 15 خرداد


 

مدیرکل نظازت و ارزیابی مراکز با ارسال نامه ای به مدیر کل مرکز کردستان ازتهیه و تولید ویژه برنامه های چهاردهم و پانزدهم خرداد ماه صدا تقدیرکرد .

در این نامه آمده است ؛ فلسفه قیام 15 خرداد و اشاره به رهبری حکیمانه امام خمینی (ره ) و همچنین بیان اهمیت ولایتمداری در موفقیت های مردم ایران به صورت منطقی تبیین شده است .