رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

نام برنامه: تعاون - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه: تعاون

نام برنامه: تعاون


نام برنامه: تعاون

عنوان برنامه ای است که باهمکاری اداره کل تعاون استان تولید و دوشنبه هاساعت13:30 و به مدت 30 دقیقه پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کردستان:

هدف از این برنامه گسترش فرهنگ تعاون و آشنایی بیشتر شنوندگان بامفاهیم، اصطلاحات و فعالیتهای اداره تعاون می باشد. بخشهای برنامه شامل گفتار، مباحث کارشناسی، موسیقی، گزارش و غیره می باشد.

عوامل برنامه:

تهیه کننده: مهدی حبیبی

گزارشگر: تورج میناگری

نویسنده وگوینده: نورالدین حسامی