رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

نام برنامه : استان در مسیر توسعه - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : استان در مسیر توسعه

نام برنامه : استان در مسیر توسعه


نویسنده : ارسلان سودمند

گزارشگر : ارسلان سودمند

ساعت پخش : 11:20                                       مدت برنامه : 30 دقیقه

موضوع : استان در مسیر توسعه برنامه ای است 30 دقیقه ای که در روز های یکشنبه از صدای مرکز کردستان تولید و پخش می گردد . این برنامه به توانمندیها ، ظرفیت و قابلیتهای استان می پردازد . استان در مسیر توسعه برنامه ای است که استان را از نظر سند چشم انداز 20 ساله کشور و افق توسعه استان مورد بررسی قرار می دهد . مسائل مختلف اقتصادی و توسعه ای و به چالش کشیده شدن کارشناسی آن از منظر کارشناسان امر و مسئولین استان از اهداف برنامه است . برنامه سعی دارد افق توسعه استان را برای مخاطبین ترسیم نماید و امید آفرینی مخاطبین را نسبت به آینده در این استان ایجاد نماید .