رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

نام برنامه : اردیبهشت معطر در صدا - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نام برنامه : اردیبهشت معطر در صدا

نام برنامه : اردیبهشت معطر در صدا


موضوع : در سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به ایتان کردستان در صدای مرکز به میزان 1655 دقیقه برنامه رادیویی از مورخ 21/2/89 لغایت 30/2/89 در قالب برنامه های تولیدی و زنده ، تولید و پخش گردید .