منطقه دزلی

روستاي دزلي از توابع بخش مرکزي شهرستان سروآباد در استان کردستان، با مختصات جغرافيايي 46 درجه و 9 دقيقه طول شرقي و 35 درجه و 22 دقيقه عرض شمالي، در فاصلة 28 کيلومتري شهر سروآباد و 115 کيلومتري مرکز استان (سنندج) قرار دارد. ارتفاع اين روستا از سطح دريا 1400 متر است و اطراف آن را کوه و دره فرا گرفته است. روستاي دزلي از شمال به کوه قلعه زمان ( قه لا زه بان)، از جنوب شرقي به کوه مهدي و معدن سنگ ساختماني، از شرق و شمال شرقي به کوه سپي که مه ر، از شمال و شمال شرقي به دره دوله ناو و از غرب به کردستان عراق محدود شده است. روستاي دزلي تحت تأثير اقليم کوهستاني تابستان هاي معتدل و دلپذير و زمستان هاي سرد دارد. اين روستا، تاريخي کهن دارد. مسجد باشکوهي که از دوران خلافت خلفاي راشدين برجاي مانده است، آرامگاه دوازده (12) اصحاب و ساير بناهاي تاريخي گواهي بر اين مدعاست. مردم روستاي دزلي به زبان کردي (گورانی) سخن مي‏گويند، مسلمان و پيرو مذهب تسنن هستند. چشم انداز و طبيعت کوهستاني، چشمه هاي جوشان، باغ هاي سرسبز و انبوه پيرامون روستا، فضاي دلپذيري براي گردشگران ايجاد کرده است. روستا را کوه‏هاي زيبايي از شاخه هاي رشته کوه هاي زاگرس فرا گرفته اند، که محل مناسبي براي ورزش کوهنوردي است. از جمله آن ها مي توان به کوه "دالاني" به ارتفاع 2564 متر اشاره نمود که در نزديکي جنوب غربي روستا قرار دارد و از جنوب شرقي به کوه "کمانجه ر" مي پيوندد. کوه "دالمز"، با ارتفاع 1930 متر در غرب روستا واقع شده و سرچشمة رود "چم شيان" مي‏باشد. اين کوه از غرب به کوه "موجات" مي پيوندد. کوه "مهدی" که بسيار زيبا است از انواع گياهان دارويي مانند گل ختمي، آويشن، رازيانه، پونه، خاکشير، گون و درختچه هاي متعدد پوشيده شده است. از ديگر جاذبه هاي طبيعي روستا مي توان از چشمه "خان" و چشمه "دزلي" و همچنين باغ هاي سرسبز و انبوه اطراف روستا نام برد. گفته مي شود که مسجد قديمي روستا به دورة خلفاي راشدين مربوط است. تپه هاي باستاني قلعه، گورستان و مزار مشاهير روستا از جمله ملا حسن دزلي، ملا مصطفي مردوخي و زيارتگاه و مزار 12 اصحاب، از جاذبه هاي تاريخي روستاي دزلي به شمار مي آيند. مردم روستاي دزلي همانند مردم ساير روستاهاي کردستان، در برگزاري مراسم ديني و ملي شرکت مي‏کنند. بازي‏هاي محلي روستا عبارتند از: گرزان، زوران، قلاني، سه باز، هلوکاني و هلک ملک. موسيقي جايگاه ويژه‏اي در ميان مردم دزلي دارد. از جمله آواهاي رايج در اين روستا مي‏توان به سياه چمانه، چپله و کناليل اشاره کرد. رقص محلي و معروف اين روستا "هل پرکه" نام دارد و براي بالا بردن توان جسمي شرکت کنندگان است که در هفت ريتم و با موسيقي اجرا مي‏گردد. پوشاک مردان روستاي دزلي، مشتمل بر چوخه، پانتول، ملکي، لفکه سوراني، شال، دستار، فرنجي، کله بال است؛ زنان نيز، از لباس کردي شامل جافي، کلنجه، شال، کلاه و کمله استفاده مي‏شود. صنايع دستي روستاي دزلي مشتمل بر گيوه بافي، جاجيم بافي، موج بافي و چخورانک است. معروف ترين غذاهاي محلي اين روستا، شامل دوينه، شلمين، دوخوا يا آش دوغ، ولوش، کلانه و يکاوه مي باشد. کلوچه هاي محلي "کليره" و "برساق" دو شيريني معروف محلي اين روستا هستند. دسترسي: روستاي دزلي از طريق شهرهاي سروآباد، مريوان و سنندج قابل دسترسي است و جاده‏هاي منتهي به اين روستا، از شهرهاي مذکور آسفالت مي‏باشد.

 

Dezli Area

Village in central part of city functions Dezli Sarouabad In Kurdistan, the geographic coordinates 46 degrees 9 minutes east longitude and 35 degrees 22 minutes north latitude, at a distance of 28 kilometers and 115 kilometers from the provincial capital city Sarouabad (Sanandaj) is located. Altitude of 1400 m above sea level, the village and the surrounding mountains and the valley is covered.

Dezli village north of Mount ghale zaman" (ghala zaban), Mehdi and the mountain southeast of mine construction, East and North-East of the Mountains, "sepi kamar", north and north-east of the valley "Dole Naw" of the West is limited to Iraq. Influence of temperate and pleasant climate Dezli summer mountain village and cold winters. The village has an ancient history.

Mosque of the the Caliphate Caliphs Rashedin has remained glorious tomb of twelve (12) companions and the multitude of other monuments. Dezli the Kurdish village people (Goran) talking about Muslims and followers are Sunni. Mountainous landscape and nature, hot springs, lush and luxuriant gardens surrounding countryside, has a pleasant atmosphere for tourists. Beautiful mountain village branch of the Zagros mountain range, have learned that it is a good place for sport climbing. It is possible to mount the "Dalani" refers to the height of 2564 meters, which is located near the southwestern and southeastern mountain village "Kmanjar" joins.

Mountain "Dalmaz", with a height of 1930 meters and the source is located in the West Village, "Cham Shian" is. The mountains of the Mountain West "Mujat" joins. Mountain "Mahdi" is a beautiful variety of herbs such as marshmallow, thyme, fennel, oregano, khakshir, goon and numerous shrubs covered. Mountain "Dalmz", with a height of 1930 meters and the source is located in the West Village, "Cham Xi'an" is. The mountains of the Mountain West "Mujat" joins. Mountain "Mahdi" is a beautiful variety of herbs such as marshmallow, thyme, fennel, oregano, khakshir, goon and numerous shrubs covered. Other natural attractions are the village fountain "Khan" springs "Dezli" thick and lush gardens surrounding villages named. It is the oldest mosque in the village is related to the period of caliphs Rashedin. Ancient hill forts, tombs and graves of famous villages Dezli Molla Hassan, Molla Mostafa shrine and tomb of Mardookhi and 12 companions, the historical attractions of the village are Dezli. Like people of other villages in the Kurdish village people Dezli, participate in national and religious celebrations. The local village games are: Gorzan, Zoran, ghalani, se baz, Halukani and Halek malek. Dezli music has a special place among the people. Such voices can be used in the village Siah Chamaneh, Chaplah and Knalil noted. The village is famous folk dance "Hal Parke " is called for increasing the physical strength of the participants that will be implemented in seven of rhythm and music. Men's Clothing Dezli village, including Chookhe, Pantol, Maleki, Lefkah Sorani, Shal, Dastar, Faranji, Kleh Bal are women, the dress did include Jafy, Kalanjeh, Shal, hat and Kamaleh used. Shoemaker Dezli village handicrafts including weaving, Jajim weaving, weaving Moj and is Chakhuranek. The village's most famous local foods, including Doineh, Shalamin, Dokhoa or soup, buttermilk, Vlosh, Kalaneh and is Yekaveh. Local cookie "Kolirah" and "Bersagh" two famous sweets of the local village. Access: Village Dezli through Sarouabad cities, Marivan and Sanandaj is available and roads leading to the village, the town is asphalt.

Loading the player...