سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

مقام معظم رهبری - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

مقام معظم رهبری