رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

معرفی برنامه های سیما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

معرفی برنامه های سیما

معرفی برنامه های سیما


 

بیانی باش: هر روز بغیر از جمعه ها ساعت 7 صبح

ژیانی نوی: هر روز بغیر از جمعه ها ساعت 12 ظهر

باغچه شادی: هر روز بغیر از جمعه ها ساعت 9 صبح

سلام ئاویه ر: جمعه ساعت 9 صبح

همگام با ورزش: پنج شنبه ساعت 21:15

میعادگاه حضور: شنبه ساعت 21:15

اقتصاد استان: چهارشنبه ساعت 19:45

نگاه 5: دوشنبه و جمعه ساعت 21

گه نجی سه رده م: شنبه و چهارشنبه ساعت 20

مژ: دوشنبه ساعت 20

ره نگامه: هر روز بغیر از جمعه ها ساعت 19

ریگا: سه شنبه و جمعه ساعت 21

یاد یاران: جمعه ها ساعت 16

مجله علمی: دوشنبه ساعت 20:30

رادیو سنه: یکشنبه ساعت 21

جهش: شنبه ساعت20:30