رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

مسجد وکیل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد وکیل

یکی از مساجد قدیمی شهر سنندج مسجد وکیل است که در محله "قطارچیان" و مجاور عمارت وکیل الملک، قرار دارد. این مسجد توسط خانواده «وکیل» ساخته شده و دارای یک شبستان ستون دار و همچنین حیاط و اتاق هایی برای دفن اجساد این خانواده است. این مسجد در اواخر دوره قاجار، در سال ۱۳۲۸ هجری قمری ساخته و سبک معماری مساجد کردستان در آن رعایت شده است. تزیینات معماری آن شامل آجرکاری خفته و راسته در نمای ساختمان است.

Vakil Mosque

Vakil Mosque is the oldest mosque in the city of Sanandaj in the neighborhood "Qtarchyan" And the adjacent mansion, "Vakil Al Molk 'is located. The mosque by the families 'Vakil' made And has one nave column and also burial yard and room for the family. The mosque in the late Qajar style mosque built in 1328 AH in Kurdistan has been met. Sleeping brickwork and architectural decorations, including the Order of the building.