جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

مسجد والی (دارالامان) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد والی (دارالامان)

Loading the player...

مسجد "والی" در خيابان فردوسي شهر سنندج قرار دارد. اين مسجد در دوران حکومت قاجار و توسط "غلام شاه خان" فرزند "امان الله خان اردلان" در ضلع شرقي قلعه حکومتي شهر ساخته شد. مسجد داراي صحني زيبا و ايوان بزرگي است که در پشت آن شبستان وسيعي قرار دارد و از نظر معماري با مسجد دارالاحسان سنندج قابل مقايسه است. اين بنا هم ابتدا به صورت مسجد – مدرسه بود، که با احداث خيابان فردوسي، بخش مدرسه ي آن از بين رفت. مسجد والی يک ايواني است و سبک معماري دوره قاجاريه در ساخت آن کاملاً رعايت شده است.

Vali Mosque - Darolaman

Mosque "Vali" on Ferdowsi Street is the city of Sanandaj. The Qajar era mosque and by "Gholam Shah Khan" child "Amanullah Khan Ardalan" state of the city was built on the east side of the castle. The mosque has a large balcony with beautiful foreground
The back yard is large And the architecture of the mosque of Sanandaj is comparable Darolehsan. This is the first time the mosque - schools, The construction of Ferdowsi Street, where the school disappeared. Vaali mosque has a porch and Ghajar style building has been fully met.