رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

مسجد ملا احمد قیامتى - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد ملا احمد قیامتى

Loading the player...

پس از انتقال آب کوه آبیدر و مجموعه رشته قنات های پیرامون آن به مسجد دارالاحسان، خانه آصف و مسجد والی و امتداد یافتن این آبرسانی به بازار آصف سنندج و پایان مراحل ساخت این بازار طی چند نوبت، کم کم اهالی بازار و معتمدین شهر تصمیم به احداث مسجدی در قلب بازار و مجاور میدان اصلی شهر گرفتند. و به این ترتیب با همت جمعی و با مدیریت داماد مرحوم حاج شیخ شکراله شهبازی از عارفان و مشاهیر زبده سنندج، همت ساخت این مسجد در ضلع غربى بازار سنندج، کنار ورودى غربى بازار سرانجام در دوره صفویه به نتیجه رسید. و بنام مسجد ملا احمد قیامتى شهرت پیدا کرد. بر اساس شواهد عینی از عناصر معماری مربوط به اواخر دوره صفویه است که در دوره قاجار نیز بازسازی و تغییر در الحاقات آن به وجود آمده است و اسکلت سازه نیز همچنان پابرجا و دارای ابهت خاص و ویژگی معماری منحصر به فرد است.

مسجد ملا احمد قیامتى به سبک شبستانى و در یک طبقه ساخته شده. و در مجاورت آن یک واحد مسکونی جهت اقامت پیش نماز و خادم پیش بینی گردیده. دیوار چینی حیاط مسجد بوسیله خشت و آجر انجام شده است. وسط حیاط به سبک معماری بومی مناطق کردنشین حوض آبی قرار گرفته، با یک آب‌نمای سنگی. در ضلع شمالی آن سکوی کوتاهی همراه با جایگاه وضو گرفتن احداث شده، شایان ذکر است کماکان آب حوض از سیستم آبرسانی قنات آبیدر تغذیه می شود.

مصالح عمده به کار رفته در بنای مسجد ملا احمد قیامتى سنگ، آجر، خشت و چوب است که غالبا از اطراف سنندج تامین می شده. هر چند پاره ای از نقاط مسجد طی این سالها مورد مرمت و بازسازی مجدد قرار گرفته است.

پیش از ورود به صحن اصلی مسجد ایوان ستون داری تعبیه شده که به حیاط و مسجد چشم انداز دل نشینی دارد و از آن جهت اقامه نماز در ایام غیر شرعی مسجد استفاده می شود. همچنین از این ایوان پنجره هایی نیز به صحن اصلی مسجد ملا احمد قیامتی راه دارد. در طرفین ایوان و صحن اصلی دو راهرو تعبیه شده، که به بام مسجد راه پیدا می کند.

صحن مسجد با دیوارهای قطور ورودی و خروجی کم ارتفاع و رعایت اصول معماری ایرانی که توسط استاد کاران بومی با مصالح بوم آورد و طرح معماری ایرانی و بومی اجرا شده است. چهار ستون سقف مسجد را برپا داشته اند. یکی از تفاوت های اساسی این مسجد با دیگر مساجد تاریخی در سبک طراحی صورت گرفته برای ستون هاست. قاب بندی و سر ستون های گچبری و چوبی از عناصر دوره صفویه بر روی تک تک آنها به اجرا درآمده، نقشی از دسته های گندم و گل های کوچک و ابزار کاری های ساده و خطی بر روی ضلع های ستون ها به صورت چشم نوازی خودنمایی می کند. خود بدنه ستون ها نیز با شیارهایی مارپیچی و به وسیله هنر رنگ آمیزی زینت خاصی بخود گرفته.

در میانه ستون ها با توجه به اهمیت ویژه ای که به نور و جلوه های آن در این امکان داده می شد، نور گیر رنگی تعبیه شده که تابش زیبایی را به داخل شبستان مسجد داده است. یکی از ویژگى‌هاى مسجد، وجود کتیبه‌هایى به خط ثلث از یکى خطاطان مشهور به نام ملا حسن حزین کردستانی است که در دیوار شبستان و ایوان نصب شده است. ملا حسن سالیان سال در این مسجد مستقر بودند در کنار دیگر طالبین شریعت در امر خوشنویسی  خالصانه فعالیت داشته و با تاکید ایشان اکثر آثار خود را در قاب های گچی بدنه صحن مسجد کار گذاشته و اینک به صورت نمایشگاهی از آثار این فقیه ارزنده به یادگار مانده است.

 

Mosque Mullah Ahmad Ghiamati

After a Water Transmission Mount Abidar And the complex surrounding the mosque Daralahsan aqueducts, Asif and Governor House mosque and along the water market by Asif Sanandaj And the process of making this market a few times, The little people in the market And dignitaries, the city decided to build a mosque in the heart of the market And were near the main square. And so the collective efforts Managed by the groom to the late Haj Sheikh Shokrollah Shahbazi mystics Sanandaj elite and celebrities, Efforts to build the mosque on the west side market, Sanandaj, The market near the western entrance to the Safavid period ended. And called the mosque Mullah Ahmad Ghiamati Its reputation. Based on evidence from the late Safavid period in which the architectural elements of the restructuring period And changes in its extensions have been added to And skeletal structures still standing The architecture is unique and impressive special features

Mosque Mullah Ahmad Ghiamati Style porch Built on one floor. And adjacent to a residential unit to stay ahead of Prayer And servants have been predicted. Chinese wall of the courtyard of the mosque by Clay And bricks have been made. Vernacular architecture style courtyard and pool blue Kurdish region has been Water with a stone facade. On the northern place ablutions with a short platform built It is a still pool of water supply system is fed aqueduct name two

The main materials used in the building Mosque Mullah Ahmad Ghiamati Stone Brick, Brick And wood supplies are often around Sanandaj. Although some parts of the mosque repaired over the years And restore is located

Before entering the main courtyard of the mosque got built porch columns The Yard Mosque and the landscape is predominantly heart And the non-religious to pray in the mosque during use. The main floor of the porch windows Mosque Mullah Ahmad Ghiamati Way. The side porch and main floor has two corridors embedded That will make the roof of the mosque

Mosque courtyard entrance with thick walls And low output And the principles of Persian architecture canvas materials provided by local growers master Iranian architecture and design And locally implemented. The four pillars of the mosque's roof have been erected . One of the fundamental differences between the mosque and other mosques with historical Been designed in the style of the columns . Framing And the column bed And wood elements on each one of them carried the Safavid period , The role of a bunch of wheat And small flowers Simple working tools Linear and eye-catching on the side columns to show off. The body of his columns with spiral grooves And assumed a special ornament painted by art 

Due to the importance of the middle column to the light And the effects this would have been possible, Bright color is embedded into the mosque has a beautiful glow. One feature of the mosque, there are inscriptions in the third line from one of the famous calligraphers Mullah Hassan hazen Kurdistan The walls of the nave Ivan is installed. Mullah Hassan For years the mosque had been stationed on the other side of the law Talbyn Genuinely involved in Calligraphy  And he stressed most of his works in plaster frame body laid mosque And is now a valuable exhibition has remained the leader