مسجد قبا سنندج

مسجد قبای سنندج که در مرکز شهرک بهاران این شهر واقع شده، یکی از منحصر به فرد ترین مساجد از نظر ساختار و معماری در مناطق کردنشین است. مسجد دارای چهار درب ورود و خروج است، که درب ورودی اصلی آن در دل ایوان عظیمی واقع شده که در دل خود منبری کوچک را با استفاده از هنر کاشیکاری قرار داده است. صنعت کاشی سازی و کاشی کاری که بیش از همه در تزیین معماری سرزمین ایران، و به طور اخص بناهای مذهبی به کار گرفته شده، همانند سفالگری دارای ویژگی های خاصی است. این هنر و صنعت که در مسجد قبای سنندج به خوبی خود نمایی می کند، از گذشته ی بسیار دور در نتیجه مهارت، ذوق و سلیقه کاشی ساز در مقام شیئی ترکیبی متجلی گردیده، بدین ترتیب که هنرمند کاشی کار یا موزائیک ساز با کاربرد و ترکیب رنگ های گوناگون و یا در کنار هم قرار دادن قطعات ریزی از سنگ های رنگین و بر طبق نقشه ای از قبل طرح گردیده، به اشکالی متفاوت و موزون از تزیینات بنا دست یافته است. که این یکی از ویژگی های بارز و ارزنده مسجد قبا به شمار می رود و جلوه و زیبایی خاصی را به نمای ساختمان بخشیده است.

مناره و گلدسته ها همواره مظهری از معنای ندای حق و حق طلبان بر نجواهای شیاطین، کفار و مشرکین می باشد. مسجد قبا دارای چهار مناره بلند و رفیع است که به صورت متقارن در چهار سوی مسجد مناره رفیع و سبز رنگ را محصور کرده اند. مناره ها به رنگ سفید و سبز  برپا شده اند. و بوسیله راه پله هایی به انتهای آن دسترسی مقدور پذیر است. نمای خارجی مسجد دارای نظم و انضباط بسیار ویژه ای است، که از ترکیب دو نوع سنگ گرانیت و پنجره به خوبی و به زیبایی بهره می برد. برای ورود به صحن اصلی مسجد تعدادی پله و راهرویی قرار گرفته که به صحن اصلی شبستان مسجد راه دارد. 

در بدو ورود به شبستان اصلی مسجد قبای سنندج یکی از مهمترین مظاهر تجلیات اعتقادی، فرهنگی، هنری، مسلمانان از آغاز اسلام تا عصر حاضر به نوع زیبایی تداعی می شود. به عبارتی آمیزه ای از اعتقادات و باورها را با هنر اسلامی می توان در این شبستان مشاهده کرد و آن را جایگاه اصلی هنر نمایی هنرمندان اسلامی دانست که عشق و ایمان را به تصویر کشیده اند. چرا که برجسته ترین هنرهای وابسته به معماری مانند کاشی کاری، گچبری، مقرنس کاری و... در این اماکن مقدس تجلی یافته است. تقسیم بندی موزون فضا به مدد قوس ها و ستونها نیز همکاری اوزان هستی کیهانی و مراحل مختلف زندگی انسان و نیز عالم هستی را مشخص می دارد که هر دو از پروردگار صادر شده اند. آیات نورانی وحی به اشکال زیبا در سر درب ورودی های مسجد و طاق محراب ها و قوس گنبدها نقش بسته و صحنه جذاب و زیبا و فضایی توأم با معنویت و روحانی را آفریده است.

آرایش بسیار زیبای ستون های مسجد جلوه ای خاص را به شبستان داده است. هر ستون داری پایه و سر ستون محکم به سبک شبستان مسجد دار الاحسان است ، که با شیارهایی که ابتدای ستون را به سقف متصل می کند، احداث شده است.

از زیبایی های کم نظیر مسجد قبا گنبد بزرگ آن است که بوسیله معماری بسیار فنی و منحصر به فردی و به سبک دوران صفویه احداث شده. و وظیفه انتقال نور را به شبستان اصلی و دیگر طبقات، به انجام می رساند. دوران دور گنبد با آیاتی از قرآن کریم کاشیکاری شده، که هدف اصلی از این نوع معماری قرار گرفتن انسان در محضر پروردگار می باشد.

محراب مساجد سنگر مبارزه و میدان جهاد سختی را تداعی می کند که در این میدان با شیاطین وسوسه گر درونی و بیرونی و تمامی عواملی که می خواهند انسان را از رسیدن به معبود حقیقی خویش باز دارند می جنگد. قوس محراب تداعی مفهوم کریمه « الله نور السموات و الارض» است. محراب مسجد قبا به سبک دیگر نقاط مسجد از ترکیب نور ، هنر کاشیکاری و ابعاد گذاری های هندسی بهره می برد.

در پایین شبستان مسجد قبای سنندج یک کتابخانه قرار دارد، که همواره مورد استفاده جوانان و نمازگران واقع می شود. در مجاورت آن هم کلاس های تدریس قرآن برای بانوان و نوجوانان دایر است. که این از وجوه تمایز این مسجد با دیگر مساجد می باشد.

Cassock mosque in Sanandaj

Mosque of Sanandaj cloak spring located in the town center, one of the most unique architecture of mosques in the Kurdish region. The mosque has four doors of entry and exit, The main entrance is located at the heart of a huge porch Small pulpit in his heart with the art tile is placed. Tiles and tiling industry's most ornate architecture in Persia, and in particular religious buildings served as a Pottery certain features.

This is a craft that can pose a mosque in Sanandaj cloak, As a result of the very distant past, skills, Taste tile maker was manifested as a hybrid object, Thus, the artist's work, or mosaic tile maker application And combine different colors. Or planning to put together pieces of colored stones According to a plan already designed, According to different forms of rhythmic ornamentation is achieved. The obvious and important feature of the mosque is cassock and painting and has a certain beauty to the building.

And finial minaret is always the epitome of the meaning of the voice and the right to seek the whispers of devils, infidels, and hath reserved. The mosque has four minarets, tall and lofty cassock is symmetrical four lofty minarets of the mosques are surrounded by green. Minarets are set in white and green. And by the end of the staircase are allowed access. The exterior of the mosque is a very special discipline which combines two types of granite and window well and beauty benefits. To enter the main courtyard of the mosque, which is located a few steps and a corridor to the main courtyard of the mosque.

On arrival at the main prayer hall of the mosque is one of the most important aspects of Sanandaj cloak manifestations of religious , cultural, artistic , Muslims since the beginning of Islam to the present day to be reminded of the beauty . That is a melange of beliefs with Islamic art can be seen in the yard And the main grandstand view of the art of artists that love and faith are portrayed. The most prominent architectural arts such as tile work, stucco, Mogharnas And ... It has been manifested in the holy places.

Rhythmical division of space thanks to the arches and columns are also working with cosmic rhythms and stages of human life. And specifies that both the Lord of the universe are issued . Luminous verses of Revelation beautiful forms in the door of the mosque Altar of cupola domes and arches , and the package is attractive and beautiful scenes created with an atmosphere of spirituality and spiritual .

A beautiful arrangement of the pillars of the nave is a specific manifestation of the mosque. Is there by any column and the column is Alahsan different style mosque, which tracks the beginning of the column is connected to the roof, has been constructed.

Unparalleled beauty cassock great dome of the mosque is very technical by its unique architectural style and was built during the Safavid period. And task light transmission into the main nave and the other classes will do. The round dome with verses from the Holy Quran Tile, the main objective of this type of architecture in the presence of God is a human being.

Mosques altar bulwark against Field and the field strive hard evokes inner demons Whisperer And external factors, people who want to reach their true gods are fighting back. Altar arch evokes the Crimea "Allah Noor Alsmvat val arz" is. Masjid mosque elsewhere cassock style of composition, light, art tiles and geometric dimensions of benefit sharing.

The library is located at the bottom of a mosque in Sanandaj cloak, which always used to be the youth and Nmazgran. Its proximity Quran classes for women and young people is established. Another aspect that distinguishes this mosque is a mosque.

Loading the player...