جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

مسجد دو مناره سقز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد دو مناره سقز

مسجد دو مناره سقز در بافت قدیم شهر در خیابان امام خمینی و در پشت حسینیه ی سقز قرار دارد. آنچه که در اولین نگاه نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند وجود ایوانی ستون دار در نمای مسجد است. ویژگی ای که آن را از سایر مساجد کردستان و شاید ایران متمایز می کند. ایوان مسجد با 6 ستون چوبی تقریبا مدور که بار سنگین سقف ایوان را به دوش میکشد نمای بسیار زیبایی به مسجد بخشیده است. برای پوشاندن سقف ایوان از چوب های یک پارچه ای به طول 5 متر استفاده شده، نرده های چوبی ایوان نیز با طرحی ساده به عنوان حفاظ گذاشته شده است. این مسجد بدلیل وجود دو مناره ی غربی و شرقی آن از قدیم الایام به "دو مناره" معروف شده است. مناره ها به گونه ای بنا شده اند که نیمی از آنها در داخل دیوارهای مسجد قرار گرفته و نیم دیگر بیرون است. از آنجا که اهالی محل ساخت مسجد را به "شیخ حسن مولانا آباد" نسبت می دهند معلوم می شود که مسجد در اواخر دوره ی "افشاریه و اوایل زندیه" ساخته شده اما حوضخانه متعلق به "دوره ی صفویه" است.

Mosque two minaret Saghez

Saghez mosque minaret in the old city, the street behind the Imam and religious site located in the Saghez. What at first glance seems to attract every viewer will There porch columns at the storefront mosque. Feature that distinguishes it from other mosques Iranian Kurdistan and probably will. Porch of the mosque with 6 wooden porch roof to almost circular bears the burden of the mosque has a beautiful view. A wood porch roof to cover a length of 5 meters was used textiles, wooden porch railing with simple design has been shielding. There are two minarets of the mosque because of the old West and East Band to "two minarets" is known. The minarets are built in such a way that half of them within the walls of the mosque and the other half is outside. Because the locals to build a mosque, "Sheikh Hassan Molana abad" attribute is apparent that the mosque in the last year "and early Afsharieh Zandieh" built the spring house belonging to "the Safavieh period" is.