جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

مسجد خسروآباد گروس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد خسروآباد گروس

Loading the player...

اين بنا در روستاي "خسرو آباد"، در 45 کيلومتري شرق بيجار واقع است. بناي مسجد به دوران قاجار تعلق دارد و با توجه به نام مسجد، احتمال دارد توسط "خسروخان اردلان" ساخته شده باشد. اين مسجد داراي شبستاني است که با شش ستون مدور قطور آجري و پانزده گنبد مسقف شده است. اين بنا شامل مصلاي تابستان در ضلع شمالي، ايوان جنوبي و حجره هايي براي استراحت طلاب و خادمين است.از عمده تزيينات مسجد مي توان به آجر کاري و طرح هاي گوناگون در بخش هاي داخلي و خارجي آن اشاره کرد. چشمه ي جوشان و پر آبي که نزديک مسجد وجود دارد از گذشته هاي دور در آب نماي حياط مسجد جريان داشته است.اين مسجد نيز به سبک مساجد خاص کردستان ساخته شده و ويژگي آن يک ايوان جنوبي، شبستان ستون دار در پشت آن و يک حياط ، مقابل آن است. اين مسجد که متأثر از معماري مسجد جامع سنندج است، از بناهاي ارزشمند استان به شمار مي رود.

 

Khosro Abad mosque Garus

The building in the village, "Khosro Abad" in Bijar is located 45 km East. Mosque building belongs to the Qajar period and the name of the mosque is possible by "Khosrow Khan Ardalan" is made​​. The mosque has a large circular brick porch with columns six and fifteen the dome is covered. Summer Feast on the north side of the building, South porch and rest rooms for students and is Khademin. The main decoration of the mosque can brick work and various projects in the domestic and international sectors where noted. There is a mosque near the boiling water fountain and fill the distant past the mosque courtyard has a water view. The mosque was built in the style of Kurdistan certain mosques And features a south porch, nave columns behind it and a courtyard in front of it. Influenced by the architecture of the mosque is a mosque in Sanandaj, the province is a valuable monuments.