جهش تولید | جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹

مسجد جامع مهاباد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد جامع مهاباد

Loading the player...

دانلود

زیباترین و جالب‌ترین اثر تاریخی بجا مانده از دوران صفوی در شمال غرب ایران. مسجد جامع مهاباد یا مدرسه شاه سلیمان، در قلب شهر واقع شده و نماز جمعه در آن مکان برگزار می‌گردد. مسجد جامع که به مسجد سرخ نیز معروف است، به دستور«بداق‌ السلطان» حاکم مهاباد از نوادگان صارم بگ و پسر شیر خان مکری در سال 1089 هجری قمری ساخته شد و در زمان شاه سلیمان صفوی تکمیل شد.

مساحت کلی مسجد سرخ با حجره‌های آن 1259 مترمربع است. مصالح به کار رفته در این بنا عبارت است از: پی دیوارها، ستون‌ها و کف شبستان سنگ و بقیه قسمت‌های آن آجر می باشد. جدا از تراش سنگ ستون‌ها و نوع آجر چینی بنا‌ کل فضای مسجد و حجره‌های اطراف صحن بدون تزیینات معماری است.

ورودی اصلی مسجد، در ضلع شمالی است و بر بالای آن ، کتیبه ای با این مضمون قرار دارد: "الحمدلله الذی وفقنی لاتمام هذة المدرسه الشریفه فی سنة 089 1 کتبه سهراب المکری".

مصالح اصلی مسجد، آجر قرمز رنگ است که سبب نامگذاری مسجد به مسجد سرخ گردیده است. مدخل ورودی بنا که به صورت یک درگاه نسبتاً بزرگ و با دروازه ای چوبی است، در اصل مدخل مدرسه محسوب می شود و زنجیری برآن نیز آویزان است که ظاهراً گاهی محلی برای بست هم بوده است. در پشت این درگاه یک هشتی به چشم می خورد.

همان طور که از نام این بنا مشخص است، مسجد و مدرسه، ترکیبی از مسجد و مدرسه است. دارای یک حیاط و در پیرامون حیاط مدرسه‌ای جهت تحصیل طلاب علوم دینی نیز در ضلع شرقی آن تاسیس شده. و حجره هایی با ایوانچه هایی در مقابل آنها دیده می شود. در وسط این حیاط حوض آب کوچکی تعبیه شده که آب آن از قنات معروف به مسجد تامین می شده است. علاوه بر حجره های پیرامون حیاط مدرسه، راهروهایی به صورت قرینه در اطراف تعبیه شده که برای ورود و خروج مدخل صحن شبستان در هنگام ازدحام نماز گزاران است. که این زیبای چشم نوازی به فضای حیاط مسجد سرخ داده.

مساجد اسلامی ایران مالامال از هنر و ابتکار است، بویژه در زمینه تلفیق بناهائی که در دوران مختلف به آن اضافه گردیده. معماران و هنرمندان مسلمان در ساخت و طراحی مساجد نهایت ذوق و خلاقیت هنری خود را بی‌توجه به اجر مادی آن به کار می برند. معماری مساجد در ایران یک دنیا شور و هیجان و یک سکوت و آرامش باشکوه را به نمایش می‌گذارد که نماینده ذوق سرشار زیبایی‌شناسی است و منبعی جز ایمان مذهبی و الهام آسمانی نمی‌تواند داشته باشد.

مسجد جامع مهاباد، از نظر توازن در طرح با هجده گنبد خشتی و شبستانی با هجده ستون سنگی و حجره‌های پیرامون آن از زیباترین بناهای تاریخی به شمار می‌رود. شبستان زیبای آن که مقدمه‌ای بر شبستان مسجد وکیل شیراز است و دارای 10 ستون سنگی نخودی رنگ است و ارتفاع هر یک از آنها 2متر و 60 سانتی متر است و به صورت یکپارچه و دو پارچه دیده می‌شوند. سقف سرستون‌ها مربع و طول هر ضلع 70 سانتی متر است. پشت بام اصلی مسجد را 18 کنگره آجری نیم کره‌ای پوشانده که سابقاً با ناودان‌های سنگی محلی آب ریز آن میسر شده. ستون‌ها به شکل منشور هشت ضلعی متفاوت است. هر ستون، از ستون دیگر حدود 5/4 متر فاصله دارد و طاق های فرازین آنها توسط تیرهای چوبی به همدیگر اتصال یافته اند. این امر باعث استحکام و ماندگاری طاق و گنبد گردیده است.

غیر از پایه های مسجد و ستونها و کف حجره های بیرونی که از این نوع سنگ ها پی ریزی شده اند بقیه بنا کلا از آجر قرمز چهار گوش، گچ، ملات و شن است. دیواره های غربی و شرقی آن مجموعا 12 پایه دارند که هر دیواره آن مشتمل بر شش طاق است و دیواره های شمالی و جنوبی 6 پایه دارند که هر دیواره مشتمل بر 3 طاق است.

طول مسجد جامع مهاباد 37 متر و عرض آن 35 متر است. دیوارهای شرقی و غربی آن مجموعاً 12 طاق و شمالی و جنوبی آن 6 طاق که هر دیوار مشتمل بر 3 طاق می‌باشد. محراب این مسجد در بخش شمالی قرار دارد و طبقه دوم آن که بخشی جزئی را شامل می‌شود ویژه نماز گزاران زن است که با بخش اصلی تفاوت دارد.

 

Mosque of Mahabad

The most beautiful and the most interesting monuments left over from the Safavid period in the North West of Iran. Mahabad mosque or school, Shah Soleyman, in the heart of the city and in its place will be held Friday Prayers. Mosque of the Red Mosque, also known as the command "Badagh Alsoltan 'descendant of Mahabad ruling Sarim Bag , And Shir Khan's son Mokri was built in 1089 AH And the the Safavid Shah Soleyman was completed

Total area of ​​1259 square meters, the Red Mosque in the rooms. Materials used in the building are: Foundation walls, columns Stone floors yard And the rest is brick. Apart from cutting stone columns Bricklayer building a mosque and the total space And rooms around the courtyard without architectural ornaments

The main entrance to the mosque, on the north side and on top of that, there is an inscription saying: "Alhamdolellah Alazi Vaffeqhni Latmam Hazhe Almadreseh Alsharifeh Fi cent in 1980 Kotpbeh Sohrab Almokry"

The main building of the mosque, is a red brick which has been named the Red Mosque mosque

Port of entry, so that a relatively large And a wooden gate, At the entrance to the school is In the hanging chain is apparently also has some local ties. There is a port on the back porch

It is clear from the name of the mosque And school combined mosque and school. Have a yard And religious students to study in the school yard on the east side it was founded. And rooms with Small Porch are seen in front of them. In the middle of the courtyard, a small pool of water where the water from the aqueduct built the famous mosque is being funded. In addition to rooms around the school yard, Symmetrically around the corridors embedded in login Courtyard entry and exit in the yard is crowded with worshipers. The Red Mosque has beautiful eye catching yard space

Islamic mosques are full of art and ingenuity, Particularly in the areas of integrating buildings were added at different times. Architects Muslim artists in the making Finally, tasteful design and  mosques. Regardless of your artistic creativity and material reward to employ. A mosque in the world of passion Excitement and a silent And tranquility of the magnificent displays that represent the aesthetic taste is rich Faith is not only a source of divine inspiration

Mosque of Mahabad , in terms of the balance on the eighteen- dome design adobe And eighteen bed chamber with stone columns Hjrhhay and its surrounding monuments is one of the most  beautiful. Introducing the beautiful yard of the mosque in Shiraz lawyer And has 10 stone pillars buff color And a height of 2 meters each of them And 60 centimeters And integrated There are two fabrics . Roof square bell And the length of each side is 70 cm . The main roof of the mosque's 18 congressional covered brick half Korean Previously, the local stone that drains  water made ​​possible by its fine. Columns form an octagonal prism different. Each column, the other column is about 5/4 meters away Culminating selection by wooden beams and arches are connected to each other. It strengthens And lasting arch And has a dome

Apart from the foundations of the mosque And the outer columns and floor rooms of this type of foundation stones have been The rest entirely of red brick foursquare, plaster, mortar and sand. The Western Wall And east are a total of 12 baseline consists of six arches on each wall is And the north and south walls are 6 basis that each wall is comprised of three arches

Mosque along, Mahabad 37 m And its width is 35 meters. Eastern walls A total of 12 arches and west North South of the six arches, each wall consisting of three arches. The mosque is located in the northern part of the sanctuary The second floor includes a component part of worshipers, especially women who are the main differences