مسجد جامع روستای آرندان

مسجد در بین  روستاییان از اهمیت زیادی برخورداری می باشد از لحاظ اجتماعات مذهبی و از دیدگاه همکاری و مشارکت در حل مسائل و مشکلات روستاییان از مسجد به عنوان مکان مذهبی در ایام مختلف سال بهره برداری می شود. یکی از این مساجد که بنای اصلی آن به سبک مساجد عبدالهی نیز ساخته شده مسجد جامع روستای ئاره نان در دوازده کیلومتری شمال غربی شهر سنندج است. این روستا دارای قدمتی بیش از ۱۰۰۰ سال است که به دوره نوسنگی نسبت داده شده. چهره هایی چون ماموستا سید بهاالدین در این روستا زندگی کرده اند. گفته می شود، واژه آرندان در اصل آریان بوده که نسبت داده شده به قوم آریان در زمانهای دور یا ئاورونان هم گفته شده است.

مصالح بکار رفته در معماری ساختمان مسجد ئاره نان عبارتست از: دیوارهای قطور از جنس خشت خام، مرکب از کاه و گل، گاهی مخلوط با پشم حیوانی جهت استحکام بخشیدن به آنها، که گاهی لابه لای چینه های خشت خام، الوار چوبی کار گذاشته شده است. دیوارها هر ساله با لایه ای از کاه و گل اندود می گردند و کار گل اندودی را مردان همان روستا بر عهده دارند. این کار همواره از وظایف و کارهای عام المنفعه به شمار می رفته و برای جلب رضایت خداوند انجام گرفته است. سقف مسجد با استفاده از تیرهای چوبی موازی که فاصله بین آنها را تیرک های چوبی پر می کنند، ساخته شده است. این تیرها و تیرک های چوبی از جنس درختان سخت چوب محیط پیرامون مسجد می باشد. تیرها از درختان قطور انتخاب می شوند و پس از خشک شدن و بریده شدن در ساختمان تیرهای سقف و ستون های شبستان و ایوان مسجد بکار می روند.

در بدو ورود به داخل مسجد جامع روستای ئاره نان حوضچه دایره ای شکلی قرار گرفته که طی سالیان متمادی آب چشمه روستا را از طریق کانال کشی به داخل این حوضچه انتقال میدهند. از این حوضچه آب که نماد پر آبی هر روستا به شمار می رود، و بعدها نیز به عنوان بخش مهمی از طراحی مساجد عبدالهی قرار گرفت، به عنوان محل وضوی نماز گزاران بهره برداری می شود. گردا گرد حوضچه سنگ های خارایی جهت نشستن تعبیه شده است.

هنر معماری اسلامی در مناطق کردنشین ایران بر  پنج اصل : 1- مردم مداری2- خود بسندگی3- پرهیز از بیهوده گی4- سادگی 5- درون گرایی استوار است. در بدو ورود به شبستان بازسازی شده مسجد جامع روستای ئاره نان با چهار ستون به ارتفاع شش متر که به مدد  سر ستون ها سقف مسجد را برافراشته نموده اند، روبه رو می شویم. در پیشانی شبستان مسجد محراب قرار گرفته، که در مجاورت آن پنجره های عریضی واقع شده که به تمام نقاط روستا چشم انداز دارد. کمی آن طرف تر از محراب مرقد شخصی به نام اصحاب مصطفی وجود دارد که به گفته بزرگان از یاران پیامبر (ص) بوده است.

در مرکز شبستان یک نور گیر گنبدی قرار گرفته که وظیفه تقسیم نور بیشتر را به داخل صحن انجام می دهد. مسجد روستای ئاره نان همواره محل اقامت و تلمذ طلاب علوم دینی در طی سالیان متمادی بوده و همواره به عنوان یکی از پایگاه های دینی منطقه از آن یاد شده.

بر پشت بام مسجد جامع روستای ئاره نان دو مناره رفیع قرار گرفته است. بدنه هر یک از مناره ها به کمک هنر کاشیکاری، با نوشته و آیاتی تزئین شده است. برای ساخت و معماری این مناره ها سه نوع هندسه در نظر گرفته شده، اول؛ هندسه شکل ظاهری در معماری دوم؛ هندسه پنهان که در اصول ترسیمات هندسی در لایه های پنهان معماری نهفته است. سوم؛ هندسه نقوش و تزئینات معماری است.

 

Arandan village mosque

The mosque in the village is of great importance in terms of religious communities And collaboration perspective And participation in solving the problems of the villagers from the mosque as a religious place on different days of the year to be exploited . One of its main building of mosques styleMosques  Abdullahi Also built a mosque in the village of bread going twelve miles northwest of Sanandaj . The village dates back over 1,000 years to the Neolithic period have been attributed . Figures such as Mamousta Syed Bhaodin Have lived in this village . That said, the word Aryan anthem was originally attributed to the Aryan race long .

Materials used in the construction of mosque architecture  aranan  The following: thick walls made ​​of adobe, composed of straw and mud, sometimes mixed with animal fur to strengthen them, sometimes amidst strata of adobe, wood planking is placed.  The old walls are lined with a layer of straw and mud And lined up the men in the village are responsible.  It always tasks  Public And to the satisfaction of the Lord has done.

Mosque ceiling with wooden beams, wooden rolling pin parallel that would fill the gap between them is made. The beams  And a wooden rolling pin is made of hard wood trees surrounding the mosque is. Beams of the trees are selected And after drying And cutting off the building's roof beams And columns of the nave And the porch of the mosque used.

On arrival at the village mosque Circular basin-shaped that has been aranan on for years, the village spring water from the canal into the basin transfer. The pool water is a symbol of high water in each village, Later, as an important part of the design of mosques Abdullahi Were Ablution place as worshipers to be exploited. Gerda granite stones to sit around the pool is built.

Islamic architecture in Iran's Kurdish region on five principles:  1 - people-oriented 2 - Self-sufficiency 3 - Avoid futility 4 - Easy 5 - is based on introspection. On arrival at the yard of the mosque rebuilt village aranan With four columns to a height of six meters, thanks to the columns that have raised the roof of the mosque, We face. Mehrab mosque located in the forehead, It is located adjacent to the wide windows that are all over the landscape of the village. Further, there is the altar tomb of a man named Mustafa said that the great companions of the companions of the Prophet (PBUH) was.

Located in the center of the nave, a dome light stuck into the task more light into the courtyard does. Mosque Village aranan Studentship religious students in the residence over the years and have always been mentioned as one of the bases of religion.

The roof of the mosque of the village aranan The lofty minaret is located. Each of the minarets body art, tile, decorated with verses written Build Architecture and the minarets of three different geometries considered, First؛ appearance in Architectural Geometry Second, the hidden geometry in a drawing geometric principles lies in the hidden layer architecture. Third, geometric motifs and architectural decoration.

Loading the player...