رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

مسجد بابای نقشبند - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد بابای نقشبند

Loading the player...

محله‌ی قلعه چهارلان که از قدمتی کهن در تاریخچه شهر سنندج برخوردار بوده پیرامون قلعه‌‌ای قدیمی که چهار راه از اطراف آن عبور می‌کرده تشکیل می‌شود، و قریب به هشت مسجد کهن توسط حاکمان وقت و اهالی در آنجا تأسیس می‌شود.

در ضلع شرقی قلعه چهارلان مسجدی مربوط به اوایل دوران قاجاریه به نام مسجد بابای نقشبند قرار دارد. پلان اصلی مسجد شبستانی‌ست و قابل مقایسه با مساجد دوره خود از جمله مسجد وزیر و میرزا فرج الله می باشد، که جملگی به همت استاد کاران محلی طراحی و بنا شده است. در ضلع جنوبی مسجد حیاط آن قرار دارد، که دارای دو درب عبور و مرور می باشد و بعضاً هم به این نام یعنی مسجد دو درب معروف است. چوب بکار رفته در ساخت در اصلی، گردو است که بوسیله خراطی کاری که از هنرهای ریشه دار شهر سنندج است زینت داده شده. حوض آب مسجد که مورد بازسازی هم واقع شده مقابل ایوان اصلی قرار گرفته که با گسترده شده سایه درخت تنومند داخل حیاط که گفته می شود همزمان با ساخته شدن بنای مسجد کاشته شده، قرار دارد. در دو جنب مسجد دو فضای متفاوت قرار گرفته، بطوری که در سمت چپ آن محل اقامت خادم مسجد و در سمت راست اتاقکی طاق دار و گنبدی به شکل هشتی قرار گرفته که محل دفن بابای نقشبند و تنی چند از علمای شهر سنندج است. اتاقک به سبک رایج آن دوره بوسیله هنر آجر تراشی تزئین شده است. اگرچه طاق نعل اسبی در معماری اسلامی، به ویژه در نمونه‌های‌ اولیه بیشتر معمول‌ است؛ اما طاق محرابی نیز شناخته شده بود. طاق محرابی که احتمالاً دارای منشأ سوری بوده و توسط امویان تعدیل گشته است، ویژگی مساجد دوره عباسی نیز هست و در قرن‌های نهم و دهم از عراق به مصر راه پیدا کرد.

مساجد متناسب با نماز مسلمانان طرح‌ریزی شده ‌و عموماً در اطراف محوطه‌ای‌ سامان یافته‌اند که یادآور حیاط خانه حضرت محمد(ص)می‌باشد، همان خانه‌ای که به عنوان اولین مسجد به کار رفت. پیش از ورود به شبستان اصلی مسجد بابای نقشبند با ایوان کوچکی که از داخل آن حیاط و در ورودی به خوبی زیر نظر است، رو به رو می‌شویم، گاهی در ایام و مناسبت‌های دینی با افزایش تعداد نماز گزاران از این ایوان هم استفاده می‌شود.

شبستان اصلی مسجد دارای چهار ستون با تزئینات و سر ستون چوبی است. گفته می‌شود به هنگام احداث بنای مسجد چند متر از ستون‌های  توانمند و قطور در عمقی از پی ساختمان قرار داده شده که در نوع خود، در سبک معماری‌اش متفاوت‌تر از دیگر بناها به نظر می‌رسد. سقف مسجد چوبی است، اما با توفال کاری و بعدها با ترمیم مجدد بنا پوشانده شده. از خصوصیات مهم مسجد بابای نقشبند قرار گرفتن گنجه های زینتی در دل دیوارها ست که از آن به عنوان محل قرار گرفتن و گذاشتن قرآن استفاده می شود.

مسجد نماد حضرت حق است و نماز، راز و نیاز انسان با خدا و در میان عبادات، پر رمز و راز ترین آنهاست، بنابراین معماری مسجدی که در آن نماز  برپا می شود باید صورتی بیآفریند درخور معنای آن. معماری این بنا باید کیفیت فضایی و روح معنوی لازم را بیآفریند تا بستری مناسب برای نیایش و آرامش در برابر مبداء آفرینش انسان فراهم شود و قرب به خدا در عالی ترین شرایط صورت پذیرد. پس بنای مسجد باید تجلی گاه مفاهیم متعالی ماورائی در این عالم خاکی باشد.

می توان گفت طراحی یک مسجد زمانی موفق تر است که بین قابلیت های ماده یعنی صورت و کالبد بنا  و مفاهیم تجلی یافته از طریق آن یعنی معنا و محتوای بنا تعادل برقرار کند. که به طور عینی در مسجد بابای نقشبند تبلور عینی یافته است. در مرکز شبستان اصلی مسجد بابای نقشبند نورگیری تعبیه شده که به طور کامل نور روز را به داخل صحن مسجد منتقل می‌کند و بدین ترتیب روشنایی مسجد تا به هنگام غروب بدون نیاز به لامپ برق یا چراغ گرد سوز تأمین می‌شود.


Mosque father naqshband

Castle neighborhood Chaharlan City History showed that ancient history Around the old castle The four-way The surrounding crosses Is formed Eight of the ancient mosque By rulers And residents There is established

Chaharlan castle on the east side of the early Qajar era mosque named Masjid Baba Naghshband Located. The original plan of the mosque's bed chamber And comparable to the mosques, including the  Mosque Secretary And Mirza Faraj Allah is The teacher must be seen by local farmers and the design is built. It is located on the south side of the courtyard of the mosque, which is two doors pedestrians and sometimes also the name of the mosque is known as a two-door. The main wood used in construction, walnut by lathe work of art is rooted City is beautiful. The water tank is located in front of the mosque, which was the original porch that extends the shade trees in the yard, which is known as the construction of planted mosque is located. Next to the mosque is located in two different areas, so that the left and right of residence chamber vaulted and domed mosque servant of the porch, which was the burial place of some of the scholars and Naghshband Dad Sanandaj. Art by Brick masonry chamber is decorated in the style typical of the period. The horseshoe arch of Islamic architecture, especially in the initial sample is more common, but the arch was known altar. Arch altar that was probably a Syrian origin and have been adjusted by the omaviyan, Abbasid Mosques also feature in the ninth and tenth centuries, made ​​its way from Iraq to Egypt

Muslims pray in mosques planned in accordance with generally been organized around the fenced backyard reminiscent of Prophet Mohammad (pbuh), the first mosque was used as a house. Before entering the main prayer hall of the mosque Baba Naghshband inside the courtyard entrance with a small porch to have a good look, we are facing; With the increasing number of worshipers during religious occasions and sometimes it is also used to Ivan

The main prayer hall of the mosque has four pillars decorated with wooden columns. It is said that during the construction of the mosque a few meters thick at a depth of capable and column followed by the building of its kind in its architectural style is different from other sites seem to. Wooden roof of the mosque, but covered with shingle work and the re-restored later. An important feature of the mosque Dad perch Naghshband ornamental closet wall that is at the heart of the Qur'an is used as the location and setting

The mosque is a symbol of the Holy God and prayer, mystery and human needs and the worship of God, is the most mysterious, the architecture of the mosque, where prayer is needed to create appropriate means. This architecture, the quality of the spatial Necessary to create a suitable prayer and spirituality  And to provide comfort to the creation of human origin And closeness to God in the highest terms occur. The mosque should be manifested in some transcendental metaphysical concepts in this universe is earth

Design can be said when a mosque is more successful That the functionality of the form And the body  Been manifested through the concepts and meaning And the balance of the content. The objective is to objectively manifested in the mosque Baba Naghshband. Dad Naghshband skylight in the center of the mosque's main prayer hall built Fully transmits light into the mosque Thus, the light bulb or the mosque until dusk without lights burning round supply