رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

مستند زنان و مردان اورامان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

مستند زنان و مردان اورامان

مستند زنان و مردان اورامان


 

هنرمندی این گوشه از زندگی کار زنان است. زنانی که نیروی کار به حساب نمی آیند اما قسمت عظیمی از کار بر دوششان است.

زنان و مردانی که به پای هم پیر شده اند و ریسمان زندگی را هنوز به خوبی می بافند. موی بزها، ریسمانی می شود برای گره زدن زندگی و پشم گوسفندان چوخه ای می شود برای پسران همیشه گیا.

مردان به یاری باد، دانه از کاه جدا می کنند. دانه، قوت زندگیست و کاه خوراک دام. دامی که همه اهمیت زندگیست.

در اینجا سنی، برای بازنشستگی از کار وجود ندارد. زن و مرد، پیر و جوان، کار می کنند. زندگی یعنی کار و کار بخش مهم زندگیست.

 

 

عوامل برنامه:

تهیه کننده: مسعود رخ زاد

نویسنده: کورش پاکی – کلثوم عثمان پور

ویراستار: ماری زری

تصویربردار: ارسلان بهمنی – حمدی فیروزی

دستیار تصویر: آزاد عبدالهی – منوچهر فتحی

گویندگان: علی اکبر گودرزی – مریم نشیبا

صدابردار: مریم ژگان

دستیار تهیه: شاهو شکیبایی

صدابردار پرتابل: شهرام احمدپناه – شاهرخ محمدی – آکو خلیلی

تدوین و تیتراژ: کورش پاکی

حمل و نقل: اسماعیل کریمی – امین علیزاده – جلیل دانش

دستیار صدا و تصویر: آرمان محمدی – آزاد عبدالهی – سلطانیان – محمدی – زارعی – سامان احمدی