رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

مستند راز آفرینش - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

مستند راز آفرینش

مستند راز آفرینش


 

 

این یک آغاز است.

چشم در چشم، دست به دست هم داده ایم تا طلوع رنگین قاصدکها باشیم. از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب

همه یکرنگ و یکدل در جستجوی تازه ها - همه یک رنگ و یک دل در جستجوی تازه ها.

مردمان سرزمین حماسه ها، تاریخ، فرهنگ، هنر و جغرافیای سرزمین کهن، آیین و رسمها، افسانه ها و قصه ها و عظمت راز آفرینش.

 

ایران من، نام جاوید تو اراده و همت ما را با شکوهی خستگی ناپذیر درمی آمیزد.

بگذار من، قاصدک ثبت لحظه های نوین تو باشم. بگذار همه جان و تنم در جلوه گاه سرسبزت انعکاس شکوه و عظمت تو باشد ایران من یکصد ستاره نورسیده پیشکش آسمان نیلگونت.

 

 

هر روز صبح ساعت8:20