جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

مستند اینجا آفریقاست - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

مستند اینجا آفریقاست

مستند اینجا آفریقاست


 

این مستند به تشریح سیستم بانکی، نظام آموزشی مدارس آفریقای جنوبی، فرهنگ، آداب و سنن مردم آفریقا، در دوران آپارتاید به فراموشی سپرده شد اما حال، احیای آنها به یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان و فرهنگ دوستان کشورهای آفریقایی تبدیل شده است همچنین  بیمه و بازرگانی موفق کشور آفریقای جنوبی و ساز و کارهای جذب سرمایه و گردش بالای مالی این موسسات می پردازد.