رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

مسابقه سالی تازه هاته وه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

مسابقه سالی تازه هاته وه

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ

1

...   

   عبداللهی

93.12.29

2

...

  محمدزاده

93.12.29

3

ایزد

 معینی

93.12.29

4

الهه

محمدی

94.01.01

5

ارمان

سباقی

94.01.01

6

مهدی

بوکانی

94.01.02

7

صانع

بدری

94.01.02

8

سالار

ملایی

94.01.03

9

سحر

کریمیان

94.01.03

10

سارا

کرم ویسی

94.01.03

11

پریا

جیرانی

94.01.04

12

حیدر

رحیمی

94.01.04

13

شیوا

محمدزاده

94.01.05

14

قاسم

عبداللهی

94.01.05

15

آرزو

نصری

94.01.06

16

زهرا

نظام پور

94.01.06

17

حسام

صمدنیا

94.01.07

18

شاهو

عبدی

94.01.07

19

رضا

فرج پور

94.01.07

20

دانا

مغیره

94.01.08

21

سمیرا

صحرایی

94.01.08

22

توفیق

رضاقلی

94.01.08

23

عرفان

محمدی

94.01.09

24

جمشید

مرادی

94.01.09

25

....

یونسی

94.01.10

26

کبری

رضایی

94.01.10

27

ندا

ملکی

94.01.10

28

رحمان

عزیزی

94.01.11

29

ساسان

منفرد

94.01.11

30

فخرالدین

یونسی

94.01.11

31

ثنا

روبین

94.01.12

32

...

عزت جو

94.01.12

33

عیسی

محمدی

94.01.12