رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

مسابقه ره نگامه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

مسابقه ره نگامه

مسابقه ره نگامه


 

 

مسابقه ره نگامه یک برنامه زنده تلفنی است که بیننده با حضور در آن مشارکت مستقیم در تهیه برنامه دارد و  هدف از تولید این برنامه، ارتقاء سطح آگاهی های عمومی، فراهم کردن موجبات سرگرمی و شادی برای مخاطبان بخصوص جوانان می باشد.

این برنامه سعی می کند با آیتم های مختلف، اطلاعات مفیدی را به مخاطبان خود ارائه نماید از جمله:

ایران شناسی: در این بخش، با ارائه تصویر به صورت جورچین و با طرح یک سوال سه گزینه ای به معرفی یک مکان تاریخی یا هر آنچه که پتانسیل گردشگری آن مکان را در بر می گیرد می پردازد.

کردستان شناسی: با ارائه تصویر زیبا از کردستان به صورت جورچین و سوال سه گزینه ای (پنج موضوع مربوط به هم که بیننده آنها را با هم ربط می دهد) سعی در معرفی کردستان با همه زیبایی ها، مردمان خون گرم، عادات و پوششها و گویشها و توانمندی هایشان به همگان دارد.

ادبیات شناسی: در این مرحله با طرح سوالات ادبی و معرفی مشاهیر ادبی ایران اسلامی اطلاعات مفیدی در اختیار مخاطبان برنامه قرار می گیرد.

در بخش علمی: با  پرسش و پاسخ، درصدد کمک به افزایش بار علمی و اطلاعات عمومی جوانان می باشد.

بخش ورزشی: با پرتاب دارت که دارای جذابیت خاصی برای جوانان است سوالات مطرح می شود.

بخش هوش و سرگرمی: با طرح سوال و یک بازی سعی می شود با لبخند و رضایت شرکت کننده را بدرقه کنیم.

در پایان مجری برنامه با اجرای زیبا و توانمند خود با جملاتی زیبا سرشار از امید از بیننده خداحافظی مینماید.

 

عوامل برنامه:

تهیه کننده و کارگردان:  کیانوش مشیروزیری

دستیار تهیه: شیلان زرنشان

مجری: فرید اردلان، علیرضا کریمپور