جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

مرغ علی قلی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

مرغ علی قلی

مرغ علی قلی


 

یک روز هنگامی که علی قلی خواب بود، مرغش به خانه همسایه می رود و پس از اینکه همسایه مرغ را برایش می آورد متوجه می شود همراه مرغ یک تخم مرغ هم هست. همسایه می گوید مرغ شما امروز یک تخم مرغ گذاشته است. علی قلی که انسان تنبل و طمع کاری است با خودش فکر می کند که هر روز مرغش را به خانه همسایه ها بفرستد تا اولا آنها از مرغ مواظبت کنند و اگر تخم گذاشت، به دروغ بگوید که مرغ من هر روز 2 تخم می گذارد و روز های بعد روزی 3 تخم می گذارد.

همه اهالی روستا از دست مرغ علی قلی به تنگ می آیند و با هم فکر می کنند که این مرغ هم برای ما دردسر شده و هم اینکه باعث ضرر و زیان ما شده است. پس همگی با هم تصمیم می گیرند مرغ را از روستا بیرون بیندازند.

علی قلی وقتی از ماجرا خبردار می شود، معذرت خواهی می کند و قول می دهد دست از تنبلی و طمعکاری بردارد.

 

 

عوامل برنامه

نویسنده و راوی: آزاده آزرمی

کارگردان و تدوین: کیومرث نجفی

انیماتور: سروه امیری، شیوا شکوهی، سنا حسین پناهی

آهنگساز: زاهد منصوری

تیپ گو: تارا یوسفی نژاد