رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

مرد مریض - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

مرد مریض

مرد مریض


 

 

روزی یک مرد تنومند پیرمردی را برای شکایت به نزد قاضی می برد و مدعی میشود بدست آن پیرمرد کتک خورده، قاضی با تعجب از پیرمرد می پرسد آیا درست است که آن مرد تنومند را زده و وی با خنده تایید میکند که اینکار را انجام داده و سپس قاضی اصل ماجرا را از مرد می پرسد. پیرمرد مدعی شده که پس از چند روز کسالت به نزد پزشک رفته و تحت درمان قرار گرفته است. بدین شکل که پزشک از وی می پرسد در این مدت چقدر تغذیه مناسب داشته ولی بیمار اعلام میکند بدلیل نداشتن پول نتوانسته غذایی بخورد.

پزشک برای اینکه بتواند بیمار خود را به طریقی درمان نماید به وی توصیه نموده هر کاری را که دوست دارد انجام دهد و با اینکار حتما سلامتی خود را بدست می آورد. پیرمرد با خوشحالی از مطب خارج و در بین راه به مرد تنومند رسیده و به توصیه پزشک گوش میکند و سیلی محکمی به آن مرد بزند تا خوشحال باشد با این کار اکنون از وی شکایت شده است.

پس شنیدن این صحبت ها قاضی می گوید برای کسب رضایت شاکی باید جریمه آن را پرداخت نماید ولی پیرمرد مدعی شده هیچ پولی نداشته و چند روزی است چیزی نخورده است پس قاضی به شاکی دستور میدهد از 6 سکه ای که دارد 3 سکه را به پیرمرد بدهد با این دستور فرد شاکی عصبانی شده و به حکم قاضی اعتراض میکند که قاضی با عصبانیت می گوید آن چیزی که من دستور دادم موظف به انجام آن هستی در همین گفتگو پیرمرد با خود فکر میکند اگر بخواهد آن 3 سکه باقی مانده را بدست آورد بهتر است سیلی محکمی به قاضی بزند پس از این کار فرد شاکی از خوشحالی اعلام میکند آن 3 سکه باقی مانده را به پیرمرد میدهد قاضی با عصبانیت می گوید شما برای زدن من پول پرداخت می کنید الان زندانی میشوید و فرد شاکی با خونسردی اعلام میکند که این دستور خود شما بوده نباید معترض باشید.

 

عوامل برنامه:

تهیه کننده و کارگردان: نرگس رستمی معز

نویسنده: نرگس رستمی معز

موسیقی: فرید آریانژاد

مونتاژ: نرگس رستمی معز

اپراتور: مهگام یاور

مدیر تولید: رضا یکتا

مدیر دوبلاژ: سروه کمندی

بیت و نثر: مهدی ورمزیار