جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

مردم ما به درجه‌اي از رشد عقلاني و بلوغ سياسي رسيده‌اند که به برنامه‌ها و توانمندي کانديداها رأي مي‌دهند. - نمایش محتوای خبر