رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

مردم صاحب اصلی شوراها هستند - نمایش محتوای خبر

 

 

مردم صاحب اصلی شوراها هستند

مراسم روز شوراها در دهگلان:

در این مراسم که با حضور فرماندار شهرستان دهگلان و شوراهای شهر و روستای شهرستان دهگلان برگزار شد، فرماندار دهگلان با تصریح اینکه بستر و زمینه برای فعالیت شوراها فراهم شده است به مشکلات موجود شوراها اشاره کرد و گفت: وجود پیشینیه حاکمیت و مردم از بزرگترین مانع های فرهنگی و ذهنی است که باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است چرا که مردم از تصمیم گیری برای جامعه احتراز می کنند.

یحیی نظری مانع بعدی را روشهای متفاوت جریانات سیاسی در برخورد با شوراها اعلام کرد و گفت: طیف های مختلف سیاسی که در رأس قرار می گیرند روشهای مختلفی را در برخورد با شوراها اتخاذ می کنند که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی برای شوراها شده است.

نظری با تصریح اینکه شوراها تنها متعلق به شهرداری نیست خواستار همکاری بیشتر مسئولین با شوراها شد و گفت: مسئولین باید از نظرات شوراها استفاده کنند و شوراها نیز زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند و از ظرفیت مردمی برای تکمیل طرح هایی که به دولت سپرده شده است، استفاده کنند.

در ادامه رئیس شورای شهر سنندج با اشاره به اینکه مردم صاحب اصلی شوراها هستند، گفت: وجود شوراها باعث رشد نسبی توسعه شهرها شده است.

شریعتی در ادامه به دو وظیفه اصلی شوراها اشاره کرد و گفت: تصویب قوانین و لوایح و نظارت بر عملکرد شهرداری از جمله وظایف اصلی شوراهاست که اگر به درستی انجام شود قطعاً فواید بسیاری را برای مردم به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه با انتقاد از وجود خلاء قانونی در خصوص عدم وجود اهرم لازم برای اجرای قوانین مصوب شورا توسط ارگان ها گفت: مسئولین آن گونه که باید و شاید همکاری لازم را با شوراها ندارند و هیچ قانونی هم برای موظف کردن مسئولین برای اجرای مصوبات شوراها در قانون پیش بینی نشده است.

وی با بیان اینکه وجود چندگانگی در تصمیم گیری ها باعث آسیب شده است، افزود: این نوع تصمیم گیری ها تنها وقت و سرمایه شورا هدر می دهد.

رئیس شورای شهر سنندج با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: امیدواریم برنامه ششم توسعه به گونه ای تدوین شود که شهرداری بتواند به تمام معنا شهردار باشد و چندگانگی نباشد.