رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

مراسم گرامیداشت روز کارگر امروز در سنندج برگزار شد - نمایش محتوای خبر

 

 

مراسم گرامیداشت روز کارگر امروز در سنندج برگزار شد

گرامیداشت روز کارگر

مراسم گرامیداشت روز کارگر امروز در سنندج برگزار شد

به گزارش واحد خبر سنندج،فیروزی افزود:توجه به معیشت کارگران وارتقائ سطح زندگی آنان از امور مهم کاری دولت به شمار میرود ودولتمردان با توجه به شناخت کافی از وضعیت اشتغال در کردستان در صددرفع معضل بیکاری در جامه اند.مدیرکل تهاون کار ورفاه اجتماعی کردستان هم در این مراسم گفت :یکی از کار های مهم که بر عهده اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی است رسیدگی به امور کاری واشتغال کارگران است.رشیدی افزود:در راستای رسیدگی به مشکل جامعه کارگری در بخش های مختلف اقتصادی بهداشتی ونظارتی اقدامات خوبی انجام شده است.وی افزود:از تمام حوزه های کاری این اداره کل 2حوزه به امر اشتغال اختصاص داده شده است ودر راستای نظارت به نحوه به کارگیری واحقاق حق کارگران در سال جاری بیش از 8هزار بازدید از این کارگاهها انجام شده و11هیئت تشخیص و5هیئت اختلاف در محاکم کارگربی این ادره کل مشغول کارند.مدیرکل تهاون کار ورفاه اجتماعی کردستان افزود:130تشکل کارگری در کردستان وجود دارد که این امر لزوم رسیدگی بیشتر به امور کارکران را روشنتر میسازد.