جهش تولید | جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹

مراسم شیرخوارگان حسینی در سنندج - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مراسم شیرخوارگان حسینی در سنندج

عبدالله بن حسین معرف به علی اصغر نام کوچک‌ترین فرزند حسین بن علی است که مادرش رباب می‌باشد علی اصغر که در ۱۰ رجب سال ۶۰ هجری در مدینه متولد شده و در ۱۰ محرم سال ۶۱ هجری در شش ماهگی در کربلا کشته شد. علی اصغر یکی از چند نفری است که به باب‌الحوایج معروف می‌باشنددر روز عاشورا در کربلا علی اصغر شیر خوار بود و از تشنگی بی تاب شده بود حسین بن علی او را به میدان جنگ می‌برد و او را بر دودستان خود قرار می‌دهد و می‌گوید: از یاران و فرزندانم، کسی جز این کودک نمانده‌است. نمی‌‏بینید که چگونه از تشنگی بی تاب است؟ اگر مرا رحم نمی‌کنید حداقل به این کودک رحم کنید. در این حال عمر سعد به حرمله دستور داد که با تیر سه شعبه کودک را بکشد و در این حین که حسین بن علی در حال گفتگو بود تیری از کمان حرمله آمد و گوش تا گوش حلقوم علی اصغر را درید. حسین بن علی خون گلوی او را گرفت و به آسمان پاشید. در کتاب المزار محمد بن مشهدی و کتاب اقبال سید بن طاووس در زیارت منسوب به ناحیه مقدسه به سال ۲۵۲ ه.ق. چنین آمده است: السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع، المرمي الصريع، المتشحط دما، المصعد دمه في السماء، المذبوح بالسهم في حجر أبيه، لعن الله راميه حرملة بن كاهل الاسدي وذوية

یعنی: سلام بر عبد الله پسر حسین، کودک شیر خوار تیر خورده‌ی به زمین افتاده‌ی به خون غلتیده که خونش به آسمان بالا رفت و در آغوش پدرش به وسیله‌ی تیر ذبح شد. خداوند تیرانداز و پژمرده کننده‏ا‌ش «حرملة بن کاهل اسدی» را لعنت کند.

 

Hosseini Infants Ceremony in sanandaj

Abdullah ibn Hussein represents the name of the youngest son of Ali Asghar Hussain ibn Ali is the mother Rubab Ali Asghar, who was born on 10 Rajab 60 AH in Medina and Karbala on 10 Muharram in the year 61 AH, was killed in six months . Ali Asghar is one of the few that are popular Babalhvayj Ashura in Karbala, Ali Asghar infant and was impatient of thirst Hussein ibn Ali he has battlefield She puts on her with both saying:

Friends and children, only one child is left. Do not see how it is impatient of thirst? If you're at my mercy, mercy to the children. Meanwhile, Omar Saad "Harmaleh" ordered child kill shot three branches And while they were talking to Thierry Husayn ibn Ali in the Rainbow "Harmaleh" was Ali Asghar Dryd from ear to ear and pharynx. Husayn ibn Ali was the blood of her throat and broke up into heaven. Almzar Muhammad Iqbal Syed Mashhadi in the book and the book is attributed to the holy shrine Ben Peacock in the year 252 AD. BC. These are: Ali Abdullah bin Hussein al Altfl Alrzy, Almrmy Alsry, Almtshht temperature, vapor Almsd Alsma' Faye, Faye Stone Almzbvh Bals·hm blue, cursing God Ramyh Haramaleh bin al sloth Vazuyeh.

Ie: Hi Abdullah son of Hussein, suckling shot into the ground to roll a blood transfusion went up to heaven in the arms of his father was killed by the Persian month Tir. He's the shooter and his pale 'bin Harmaleh lagging Asadi "curse