رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

مدیرکل زحمات دو معلم پیشکسوت ورزش کردستان را ارج نهاد - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیرکل زحمات دو معلم پیشکسوت ورزش کردستان را ارج نهاد

مدیرکل ارج نهاد

مدیرکل زحمات دو معلم پیشکسوت ورزش کردستان را ارج نهاد

رشید قربانی مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان با حضور در منزل آقایان حاج جلال ولدبیگی و محمدعلی یاوری راد از سال ها تلاش و زحمات آنان در عرصه ورزش دانش آموزی تجلیل کرد.در این دیدار رشید قربانی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به لزوم استفاده از تجارب ارزنده پیشکسوتان در برنامه ها و فعالیت ها، پیشکسوتان ورزشی را ذخایر گرانبهای انسانی برای پیشبرد برنامه ها دانست.افشین خوش گوار معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان هم رویکرد این معاونت در برنامه ها را مبتنی بر استفاده از توان تمام همکاران شاغل و بازنشسته بیان کرد و گفت: بدون شک بهره بردن و استفاده از نظرات و راهکارهای دبیران بازنشسته ورزش در بخش های مشورتی و اجرایی مد نظر خواهد بود.در این برنامه که محمود مرادی رییس اداره تربیت بدنی و همکاران وی نیز حضور داشتند، با اهدای لوح و هدایایی از زحمات آقایان ولدبیگی و یاوری راد تقدیر شد.