جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

محیط زیست کردستان در سیطره مهاجم چینی - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

محیط زیست کردستان در سیطره مهاجم چینی

محیط زیست کردستان در سیطره مهاجم چینی


عرعر مهاجم چینی

محیط زیست کردستان در سیطره مهاجم چینی

در ادامه این مطلب به قلم 'کاظم ساعدی' عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان و مسوول دفتر استانی انجمن مرتعداری ایران آمده است:درخت عرعر، آفت فضای سبز بوده و هر جا این درخت چینی را دیدید آن را ریشه کن کنید!
عرعر یا آیلان با نام علمی Ailanthus altissima یا Ailanthus glandolosa از خانواده Simaroubaceae می باشد. نام «عرعر» که در متون فارسی آمده است، به گونه ای که دهخدا ذکر می کند، این درخت نیست، بلکه منظور سرو کوهی است. نام چینی اش مفهوم آسمانی دارد و به آن درخت بهشتی می گویند. املای عربی «عرعر» است اما گمان می رود که «ارار» درست تر باشد.گونه ای درخت است که رشد بسیار سریع دارد. ریشه های آن به سرعت پراکنده می شوند. در شرایط مناسب، تند و بوته وار می روید و منطقه نمناک را یک ساله می پوشاند. این درخت در بیست تا بیست و پنج سال به ارتفاع 30 متر می رسد. نهال های این درخت تنه صاف و قهوه ای دارند و میانشان نسبتاً پوک است. پوست تنه با گذشت عمر به سفیدی می گراید. تاج درخت، به شکل چتری ناآراسته است. برگها متشکل از برگچه های شانه ای و به طول سی تا نود سانتی متر است. حدود فروردین جوانه می زند و در اواخر پاییز برگ آن می ریزد. این درخت دوپایه است؛ بدین معنی که گل های نر بر درخت نر و گل های ماده بر درخت ماده پدید می آیند. گل های عرعر از پایان اردیبهشت می شکفند و بوی ناخوشایندی می پراکنند. در تیرماه، میوه هایی مانند میوه های زبان گنجشک تولید می کند که مغز میوه دارای یک پوسته بالدار است و خوشه های پرباری تشکیل می دهد.خاستگاهاین درخت، بومی چین است اما در جنوب کره و ژاپن و تایوان نیز قدمت دارد. امروزه در همه قاره ها با آب و هوای گرم تا معتدل یافت می شود.چرا آفت؟این درخت، برای جنگلداران، کشاورزان و حتی صاحبخانه ها در بسیاری از نقاط جهان معضلی جدی شده است. باروری بالای بذرها و توانایی بالای جست زنی به صورت پاجوش و ریشه جوش و رشد سریع آن تقریباً در همه جا، باعث شده است که این درخت به صورت رقیبی جدی و تهدیدی برای گونه های بومی و محصولات زراعی باشد. مهمتر از همه، این گونه درختی موادی از خود ترشح می کند که رشد گیاهان و درختان مجاور را به نفع خود مختل می کند؛ به اصطلاح علمی این گونه دارای نوعی ویژگی دگرآسیبی است و آللوپاتیک می باشد.این گیاه هم اکنون به عنوان درخت جهنمی معروف شده است و به دلیل خاصیت تهاجمی و اختصاص منابع آب و خاک و سایه افکنی بر روی سایر گیاهان مطلوب و همچنین به خاطر خاصیت آللوپاتیکش در اروپا و آمریکا به عنوان گونه آفت مطرح است. متأسفانه، در ایران تا بحال درباره مضرات این درخت همه جایی به خوبی اطلاع رسانی نشده است. مشاهدات نشان داده است که هر کجا که خاک به هم خورده باشد و رطوبت کافی وجود داشته باشد به سرعت تکثیر می شود و در صورت عدم مبارزه تمامی فضای مهیا شده را به خود احتصاص می دهد، بوی بدی به ارمغان می آورد و به شدت آلرژی زاست. بهترین مکان برای این گونه باغچه حیاط شماست، اما در درز بین آسفالت ها و پیاده روها و هر جای دیگری نیز ممکن است رشد یابد. مواد سمی موجود در کل پیکره گیاه باعث سردرد نیز می شود و در موارد تماسی و ورود به سیستم گوارشی علایم مسمویت برای انسان و دام ظاهر خواهد شد.به لحاظ زیست محیطی معرفی این گونه به سایر مناطق دنیا درسی شده است تا دانشمندان با احتیاط بیشتری نسبت به معرفی و ورود یک گونه در غیر از خاستگاه خود اقدام کنند. این گونه به شدت سلامت اکوسیستم های مورد هجوم خود را به خطر می اندازد.

آدرس کوتاه :