رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

محمد میمنت - نمایش محتوای موسیقی

 

 

محمد میمنت

محمد میمنت

محمد میمنت

محمد میمنت متولد 1342 اهل قروه میباشد . هنر خوانندگی را از سال 1358 در تهران نزد اساتید مختلف آموخته و حدود 15 سال

با صدا و سیمای مرکز کردستان همکاری می نماید.

 

عناوین کارهای انجام شده توسط آقای میمنت :

1. همکاری با صدا و سیمای مرکز کرمانشاه به مدت 5 سال

2. همکاری با شبکه برون مرزی سحر 1 و 2 به مدت 5 سال

3. همکاری با شبکه 4 به مدت 2 سال

تصنیف هایی که در این مدت اجرا شده است:

-      دیدار جان                       ساخته آقای شاهین پور

-      خیری خودا                     ساخته آقای شاهین پور

-      مکوی ئوین                    ساخته آقای شاهین پور

-      ورزی ته کوشان              ساخته آقای شاهین پور

-      نیشتیمان                        ساخته آقای مؤذی

-      سه رگول                       ساخته آقای مؤذی

-      پاییز                            ساخته آقای مؤذی

-      کوچ                            ساخته آقای مؤذی

-      چه ن جوانه                   ساخته آقای منصوری

-      وطن                           ساخته آقای منصوری

-      له دوروهاتم                  ساخته آقای منصوری