رونق تولید ملی | شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸

متولیان فرهنگی از موازی کاری پرهیز کنند - نمایش محتوای خبر

 

 

متولیان فرهنگی از موازی کاری پرهیز کنند

استاندار کردستان عنوان کرد:

متولیان فرهنگی از موازی کاری پرهیز کنند

عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای برنامه ریزی که به حوزه فرهنگ و هنر و کم و کاستی های موجود در این بخش اختصاص داشت  گفت: مهمترین مقوله ای که شورای فرهنگ عمومی استان باید به آن بپردازد الگوهای رفتاری پایدار جامعه نظیر خشونت، پرخاشگری، دروغ ونظایر آن است.

وی فرهنگ به مثابه علم و پرداختن به آن را جزو وظایف آموزش وپرورش و دانشگاه ها دانست و اضافه کرد:فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابه هنر از دیگر بخش های فرهنگی است که هرکدام متولیان و فعالان خاص خود را دارد.

زاهدی کردستان رابه لحاظ فرهنگی سرآمد استانهای کشور دانست و افزود : اگر استعدادها و ظرفیت های بالقوه فرهنگی و هنری استان به فعل درآید میتواند به اقناع جامعه کمک کرده و در سطح ملی و بین المللی توانمندی های خود را نشان دهد.

استاندار کردستان توسعه را امری همه جانبه ودر همه بخش ها وشئون جامعه ارزیابی کرد و اظهار داشت : بدون توجه به مقوله فرهنگ و هنر که زیر ساخت اصلی زندگی انسان است توسعه به تخریب منجر می شود.

زاهدی نقش فرهنگ و هنر در تلطیف فضای روانی جامعه را بی بدیل ذکر کرد و یادآورشد: به هر میزان به فرهنگ وهنر میدان داده شود و مورد حمایت قرار بگیرد به همان میزان بر فضای روانی جامعه و ایجاد آرامش درآن کمک می کند.

وی بر تقویت آیین ها مذهبی مردم در کردستان نیز اشاره کرد و گفت : تقویت مجموعه آیین های مذهبی در کردستان و ظرفیت های فرهنگی بومی و منطقه ای در نهایت به تقویت فرهنگ ملی ما کمک خواهد کرد.

استاندار کردستان همچنین ضرورت برگزاری جشواره های فرهنگی کردستان در سایر مناطق کشور را به مدیران فرهنگی گوشزد کرد و گفت: برگزاری جشنواره ها و کنسرت های مختلف از کردستان در دیگر استانها علاوه بر ایجاد پیوند ملی به اقتصاد هنر نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد.

زاهدی اضافه کرد : امیدوارم با آمادگی که در مجموعه شورای شهر و شهرداری تهران وجود دارد هفته فرهنگی کردستان در خانه هنرمندان تهران به مدت یک هفته برگزار شود چرا که برگزاری هفته فرهنگی کردستان در پایتخت دستاوردهای خوبی برای استان در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: مجموعه هزینه های این رویداد فرهنگی بصورت کامل توسط شهرداری تهران تامین خواهد شد

منبع خبری: پایگاه اطلاع رسانی استانداری