رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۸

متقيان كساني هستند كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند - نمایش محتوای خبر

 

 

متقيان كساني هستند كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند

خطبه های نماز جمعه دهگلان

متقيان كساني هستند كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند

ماموستا جمال جعفری امام جمعه دهگلان در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: متقين محبوب خداوند بوده و مشمول رحمت الهي واقع مي شوند.

وی افزود: متقيان كساني هستند كه به خدا، پيامبر و روز آخرت ايمان داشته ومردم از دست و زبان آنان در امان باشند.جعفری گفت: يكي از اركان خطبه عربي توصيه به تقوي است و كلمه تقوي 43 مرتبه در قرآن ذكر شده است و متقين كساني هستند كه خود را از عذاب دور نگه داشته و آنچه شرع به آن امر نموده انجام داده وآنچه كه شرع آنرا نهي نموده از آ ن خودداري مي نمايند.وی درادامه افزود: از اوصاف ديگر متقيان اين است كه مردم از دست وزبان آنان در امان بوده ودر كارها عادل بوده و دستورات خدا و پيامبر وشريعت اسلامي را به نحو احسن به سرانجام برسانند ودر مقابل بلا و مصيبت صابر بوده وكفر ننمايند.جعفري گفت: انسان درهرلباسي که باشد خداوند ناظر براعمال و رفتار او است اما بهترين لباس لباس تقوي و پرهزگاري است كه انسان را از وادي گناهان دور نموده وبه سوي خدا فراميخواند واو را از سرگرداني و گمراهي نجات مي دهد.امام جمعه دهگلان خطاب به مسئولان و كساني كه داراي مقام و منصب مي باشند گفت: بايد در همه حال خدا را ناظر براعمال خود ببينند چرا كه انسان درهر مقام و لباسي كه باشد زماني مورد تاييد خداوند است كه تقوي رارعايت نمايد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس