جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

مبانی سیره رفتاری امام خمینی(ره) در تعامل با مردم - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

مبانی سیره رفتاری امام خمینی(ره) در تعامل با مردم

مبانی سیره رفتاری امام خمینی(ره) در تعامل با مردم


عقیده ما این است که همه حرکت ها و نهضت های دینی و اجتماعی پس از حیات رسول الله(ص)، به گونه ای متأثر از سیره رفتاری ـ اخلاقی ایشان بوده و همچنان خواهد بود. در سنت و روش پیامبراکرم(ص) حضور مردم در عرصه تحولات اجتماعی از یک سو و تعامل آنان در امور خیرخواهانه در بستر جامعه، یکی از اصول مهم تلقی می شد. ایشان به طرق گوناگون تلاش می کرد تا یکپارچگی و همبستگی را همواره میان مسلمانان نهادینه کند و برای تحقق این مؤلفه از فرصت ها به خوبی استفاده می کرد.

برداشتی خواهیم داشت از سلوک امام خمینی(ره) با مردم و نقشی که ایشان در عرصه تحولات اجتماعی برای مردم به آن باور و ایمان داشت.

یک نظام سیاسی در صورتی می تواند ضمانت ماندگاری داشته باشد که از یک پشتوانه قدرتمند مردمی برخوردار باشد. امام خمینی(ره) از روزی که حرکت انقلابی خویش را آغاز نمود، همواره مخاطبین اصلی را در هنگامه بحران ها و افت و خیزهای سیاسی ـ اجتماعی مردم قرار داده بود و رازمندی عنوان حکومت مردمی و حاکمیت بر قلب ها در نهضت امام خمینی(ره) در همین نکته نهفته است.

امام(ره) هیچگاه در مسیر پیشبرد اهداف نهضت متوسل به گروه ها و جناحهای سیاسی نمی شد؛ بلکه در بستر انقلاب اسلامی به همه آنها توصیه می کرد اگر می خواهید به این مردم خدمت کنید و بمانید، باید به اقیانوس ملت مسلمان ایران بپیوندید. امام(ره) به حقیقت مردم را باور کرده بود و به حمایت و دلدادگی آنان نسبت به ارزشهای دینی، اعتقادی راسخ داشت. ایشان به این نکته واقف شده بود اگر با مردم صادقانه سخن گفته شود و صمیمانه برای آنها کار شود، حتما در مراحل سخت و تنگ، به یاری حکومت قیام خواهند کرد؛ آن چنانکه در انقلاب اسلامی این حقیقت را به تمام جهانیان به اثبات رسانده اند. به این سخن امام(ره) دقت کنید:

«ما در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت؛ ملتی که بحمدالله مهیا برای کمک و فداکاری بوده و هستند. با فداکاری ملت بحمدالله مراحلی را که بسیار اهمیت داشت پشت سر گذاشتیم و موانع مرتفع شد.»(3)

روش و شیوه امام خمینی(ره) در زمامداری و حکومت که برگرفته از سنت پیامبر(ص) و حکومت علوی بود، بر اساس احترام به مردم به عنوان حامیان اصلی نظام حکومتی، پی ریزی شد و ایشان از همان آغاز پیروزی و حتی پیش از آن و مناسبت های گوناگون بر مراجعه به آراء عمومی و برگزاری انتخابات، تأکید کرد. امام (ره) در باب قدرت و نقش مردم می گوید:

«اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. کاری نکنید که مردم از شما بترسند کاری بکنید که مردم با شما صحبت کنند.»

امام (ره) توصیه جدی داشتند که مسؤولین به گونه ای عمل کنند که حضور مردم در صحنه های مختلف اجتماعی ـ سیاسی خدشه دار نشود چون معتقد بود کار بزرگ شروع شده یعنی جمهوری اسلامی، بدون این پشتوانه بزرگ به نتیجه نخواهد رسید. از این رو مسؤولین امور را از اختلاف، پرهیز می داد و به خدمت برای مردم فرا می خواند. این جمله امام(ره) قابل تأمّل است: «آن چیزی که برای همه ما لازم است، این است که مردم را در صحنه نگاه داریم.»

آدرس کوتاه :