جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

مبارزه با سن غلات در ۱۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کردستان انجام شد - نمایش محتوای خبر