ماه عالم

حضرت محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب (ص) ، آخرین پیامبر الهی است ، که برای هدایت بشر و راهنمایی دایمی انسان ها ، از سوی پروردگار سبحان برانگیخته شد . نام مبارکش : محمد . کنیه اش : ابوالقاسم و ابو ابراهیم . القاب شریفش : رسول الله ، نبی الله ، مصطفی ، محمود ، امین ، حضرت محمد (ص) به روایت شیعه در ۱۷ ربیع الاول و به روایت اهل سنت در ۱۲ ربیع الاول عام الفیل در مکه معظمه دیده به جهان گشود. پدرش عبدالله بن عبدالمطلب ، دو ماه پیش از تولد وی ، از دنیا رفته بود . مادرش آمنه بنت وهب ، از بانوان صالحه ، جلیل القدر و عاقله بود و در طهارت و تقوا در میان بانوان قریش ، کم نظیر و سرآمد همگان بود . وی نیز ، پس از دو سال و چهار ماه و به روایتی ، پس از شش سال از تولد تنها فرزند دلبندش حضرت محمد (ص) بدرود حیات گفت . کفالت حضرت محمد (ص) بر عهده جدش عبدالمطلب بود و پس از وفات عبدالمطلب ، بر عهده فرزندش ابوطالب ، قرار گرفت . به هر روی ، آن حضرت در ۲۷ رجب سال چهلم عام الفیل ( مطابق با سال ۶۱۰ میلادی)، در چهل سالگی به رسالت مبعوث شد . آن حضرت در حالی که در غار حرا ، در حوالی مکه معظمه ، به عبادت و نیایش می پرداخت ، جبرئیل امین بر وی نازل شد و بر وی آیاتی از قرآن مجید را به عنوان طلیعه و آغاز کتاب هدایت و سعادت ، بخواند و وی را به کسوت نبوت مفتخر ساخت . نخستین آیاتی که بر آن حضرت فرود آمد ، آیه های سوره ۹۶ قرآن مجید ، یعنی سوره علق بود و در آن آمده است : بسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحیمِ . اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنسانَ مِنْ عَلَقَ . اِقْرَا وَ رَبُّکَ الْاَکْرَمُ . اَلَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ? به روایتی ، جبرئیل امین با هفتاد هزار فرشته و میکائیل با هفتاد هزار فرشته فرود آمدند و برای آن حضرت ، کرسی عزت و کرامت آوردند و تاج نبوت و رسالت را بر سر آن بزرگوار گذاشتند و لوای حمد را به دستش داده و گفتند بر فراز این کرسی برو و خدایت را سپاس گو . به روایت دیگر ، آن کرسی از یاقوت سرخ و پایه ای از آن از زبرجد و پایه ای از مروارید بود و چون فرشتگان به سوی آسمان صعود کردند ، آن حضرت از کوه حرا ، پایین آمد و انوار جلال ، او را فراگرفته بود ، به طوری که کسی توان نظر کردن به چهره مبارکش را نداشت و بر هر درخت ، گیاه و سنگی که می گذشت ، وی را سجده می کردند و با زبان فصیح می گفتند : السلام علیک یا نبی الله ، السلام علیک یا رسول الله . همین که وارد خانه شد ، از نور چهره مبارکش خانه خدیجه کبری (س) منور شد و آن بانوی پرهیزکار پرسید : ای محمد ! این چه نوری است که در تو مشاهده می کنم ؟ حضرت فرمود : این نور پیامبری است ، بگو : لا اله الله ، محمد رسول الله . خدیجه گفت : من سال هاست ، که پیامبری تو را می دانم و هم اکنون نیز شهادت می دهم که خدایی جز خداوند یکتا نیست و تو رسول و پیامبر خدایی . بدین گونه ، خدیجه نخستین کسی بود که به همسرش حضرت محمد (ص) ایمان آورد . (۷) از میان مردان نیز امام علی بن ابی طالب (ع) ، به محض دیدن چهره نورانی پیامبر (ص) به وی ایمان آورد و شهادتین را بر زبان جاری کرد . از آن پس ، پیامبر (ص) در کنار خانه خدا نماز می گذارد و خدیجه (س) و علی (ع) بر او اقتدا می کردند و نماز می خواندند . (۸) این سه نفر ، با جان و مال و هستی خویش اسلام را پرورانده و فراگیر نمودند.

 

(Prophet (PBUH

Prophet Mohammad ben Abdullah ben Abdul Muhammad, the last messenger of God, that human conduct and human constant guidance, praise the Lord was aroused. His holy name: Mohammed. His title: Abu and Abu Ibrahim. His noble titles: The Messenger of Allah, Nabi of Allah, Mustafa, Mahmoud Amin, the Prophet Muhammad (PBUH (17 Rabi Awwal according to Shia and Sunni on 12 Rabi Awwal according to the General Alfyl was born in Mecca. His father Abdullah bin Abdul, two months before his birth, was gone. His mother, Ameneh bint Wahb, competent women, and the purity and piety Aqlh Jalil Al-Kadar and the ladies of Quraish, unique and excelled everywhere. She is also, after two years and four months, and the narrative, after six years of the child's birth Dlbndsh Prophet Muhammad (pbuh) died. Bail Prophet Muhammad (pbuh) was responsible for the death of his grand father Abdul Abdulmutallab, the son of Abu Talib, was. However, his fortieth year on Rajab 27 "aam alfyl" (corresponding to 610 AD), at the age of forty will send the message. While in the Holy Cave Hara, near Mecca, to worship and pray to pay, Gabriel was sent down on him and his verses from the Qur'an as a book of guidance and prosperity ushered in the beginning, he and his Seniors honored for making prophecies. The first verses of the Holy landed, Chapter 96 verses of the Qur'an, namely Chapter Lq and it reads: God. Bassem Aqra Rbk's Alzy. I created Lq Alansan. Alakrm Aqra and Rbk. Alzy Balqlm science? Go and Khdayt. thanked seats. According to another ruby ​​base of the seat from the base of pearls Zebarjad and climbed toward the sky like angels, the Holy Mount Hara, came down and the lights glory, she had learned so who can not seem to figure out Mbarksh any tree, plant or stone passing, he would prostrate and eloquent language that they say or as the prophet of Allah, peace be upon him or the Prophet say. So they entered the house, the light house faces Mbarksh Khadija Kubra (SA) was enlightened and virtuous lady asked: O Muhammad! What is the light that I see in you? Prophet said: The messenger of light, say: La ilaha Allah, Muhammad Rasul Allah. Khadija told me for years, you know that the Prophet and also testify that there is no god but God and your prophet and messenger of God. Thus, the wife Khadija was the first Prophet Muhammad (pbuh) believed. (7) the men of Imam Ali Ibn Abi Talib (AS), as soon as you see the luminous figure of the Prophet (PBUH) and he believes the current language of the Declaration of Faith. Thereafter, the Prophet would pray the house of God, and Khadija (SA) and Ali (AS) would follow him and read prayers. (8) These three people are with their lives, property and Islam have grown and inclusive.

Loading the player...