ماهی که می تواند راه برود

به تازگی سازمان پژوهش‌ های علمی و صنعتی کشورهای مشترک المنافع در استرالیا اعلام کرده که موفق به کشف گونه‌ ای از ماهیها شده که میتوانند کف دریا راه بروند. این ماهی به ماهی صورتی دست دار معروف شده و از گونه ماهی‌ های دست‌ دار به شمار می‌ آید که برای اولین بار در سال 1999 توسط دانشمندان کشف شدند.

 نکته قابل توجه درباره این ماهی استفاده آن از باله‌های خویش برای راه رفتن در کف دریاها و اقیانوس‌های به جای شنا کردن است.

دانشمندان برآورد کرده‌اند که این ماهی از 50 میلیون سال پیش در دریاها و اقیانوس ها زندگی می کرده است، اما هم اکنون فقط در جنوب شرقی استرالیا گونه‌هایی از آن کشف شده است.

 

Fish that can walk

Recently Organization for Scientific Research Industry in Australia has announced that the  Commonwealth failed to discover a species of fish that can walk on the sea floor. If the fish were known to fish The fish species is considered significant and which were first discovered in 1999 by scientists.

The remarkable thing about these fish from their Balhhay for walking on the sea floor And instead of swimming in the ocean.

Scientists have estimated that 50 million years ago fish in the sea And has lived in the oceans, But now the only species that have been discovered in south-eastern Australia.