رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

ماهیت و اهمیت انتخابات - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

ماهیت و اهمیت انتخابات

ماهیت و اهمیت انتخابات


در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی قرار داریم .

در ۲۴خرداد ۱۳۹۲ دو انتخابات مهم و سرنوشت‎ساز برگزار می‎شود.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نه‎ تنها در تحولات کشور بلکه در تحولات منطقه و جهان از حیث میزان مشارکت مردم و گرایش سیاسی پیروز در انتخابات تأثیرگذار خواهد بود. واقعیت آن است که آزادی، حق رأی و انتخابات واقعی از دستاورد‎های ارزشمند انقلاب اسلامی است.

شركت در انتخابات آزاد و منصفانه يكي از شيوه هاي مشاركت سياسي است كه زمينه تحقق و توسعه مشاركت سياسي مردم را فراهم آورده و آن را تضمين مي كند. لذا مسئله انتخابات از بدو تشكيل نظام جمهوري اسلامي ایران مورد توجه مسئولان كشور قرار داشته و تا به امروز كه قريب به 35 سال از تشكيل آن مي گذرد، دوره اي را نمي توان يافت كه در آن انتخابات به بهانه اي نظير اختلافات سياسي، ناآرامي هاي داخلي و حتي تهاجم نظامي دشمن بيگانه تعطيل شده باشد.

اما به راستي چرا مقوله اي نظير انتخابات، علي رغم تنش ها و چالش هاي نهفته در پس آن، تا به اين حد مورد توجه مسئولان يك نظام سياسي قرار دارد ؟

براي پاسخ به اين سئوال مي بايست نخست به ماهيت و اهميت انتخابات از منظر حقوقي و قانوني پرداخت تا بتوان از اين طريق ضمانت هاي اجرايي برگزاري سالم آن را در يك نظام سياسي بديع، نظير جمهوري اسلامي ايران اكتشاف كرد و در گام دوم به سراغ ايدئولوژي و آرمانهاي رهبران و مسئولين چنين نظامي رفت تا با كنكاش در پس پرده آن، اغراض و اهداف اصلي آنان از تاكيدات مكررشان بر اهميت و ضرورت انتخابات را احصا و استخراج كرد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتخابات را به دفعات مطرح كرده و ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار داده است.

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكومت و حق ولايت از آن خداي متعال است كه آن را از طريق مردم براي سعادت و هدايت آنان در جهان به وديعه گذارده است. در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در توضيح اين مطلب چنين آمده است»:حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي حاكم ساخته است . هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.»

اما اولين اصلي كه به انتخابات مي پردازد و آن را به صراحت مطرح مي كند اصل ششم است كه مقرر مي دارد:»در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات: «انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر قانون اساسي بيايد.«

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل اول خود و 14 اصل به هم پيوند خورده آن ، به دفعات از انتخابات و ضرورت برگزاري آن در نظام برآمده از انقلاب شكوهمند بهمن 57 ، تاكيد كرده تا هر گونه شائبه نسبت به خلأ قانوني در اين زمينه را مرتفع كرده باشد.

اين در حالي است كه رهبران و پيشگامان انقلاب اسلامي نيز در طول سه دهه گذشته بر اين نكته متفق القول بوده اند كه انتخابات نماد سلامت و پويايي انقلاب و حمايت مردم از دستاوردهاي آن است و تحت هيچ شرايطي نبايد نسبت به تضعيف و يا تحريف آن اقدام كرد. اين موضوعي است كه محور تفاوت تمايز گفتمان اصيل انقلاب در حوزه انتخابات را از كاركردهاي رياكارانه آن در نظام طاغوت نمايان مي كند.

در ارتباط بر نقش مردم در انتخابات امام راحل معتقد است:« همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام هستند، چه در نسل حاضر و چه در نسل‏هاي آتيه و گمان نمي‏کنم که نقش و اهميت انتخابات بر کسي پوشيده باشد". بحمدالله هر چه از عمر با برکت انقلاب شکوهمند اسلامي مي‏گذرد، مردم مسلمان و متعهد کشور به اهميت حضور و نقش تعيين کنندة خود در تمامي صحنه‏هاي انقلاب آشناتر مي‏شوند و راز دوام، بقا و استحکام قيام الهي خود را بهتر کشف مي‏نمايند

از طرفي مقام معظم رهبري اين حضور را حضوري مسئولانه مي‏داند و معتقد است:« وظيفه آحاد عظيم ملت هم اين است که در اين حادثه بسيار مهم که به سرنوشت کشور مربوط مي‏شود، به طور دلسوزانه و مسئولانه شرکت کنند». از طرفي ايشان انتخابات را مظهر اقتدار ملي مي‏داند: « اگر ملت عزيز ايران بتواند در اين انتخابات، آراي فراوان خود را به ميدان بياورد و حضور مردمي، حضور چشمگيري باشد، اين بزرگ‏ترين مظهر اقتدار و عزت ملي است».

مقام معظم رهبري چند مسئله اساسي را در انتخاب مردم، شرط مي‏داند. اول مورد مسئله حضور مردم‌مي باشد. ايشان معتقد است که هر کس به نظام اسلامي علاقه دارد، در اين انتخابات شرکت خواهد کرد و انتخابات را يک تکليف الهي و اسلامي محاسبه مي‏کنند. کساني که به مسائل ديني توجه ندارند نيز بايد به چشم يک تکليف وجداني و ملي به آن بنگرند. علاوه بر اين بايد انتخابات را يک آزمايش بزرگ بدانند. بنابراين مقام معظم رهبري، حضور مردم را يک آزمايش بزرگ و شرکت در آن را يک تکليف الهي، اسلامي، وجداني و ملي مي‏داند.

وجوب شرکت در انتخابات

در مورد همه انتخابات، دو مسأله مهم مطرح مى‏باشد يكى اصل شركت در انتخابات و انداختن رأى در صندوق، دوم شناخت و تشخيص كانديداى اصلح كه كار بسيار مهم و حسّاسى مى‏باشد و نيازمند تحقيق گسترده و دقيق از كانديداى اصلح كه اين كار، گاهى توسط خود شخص رأى دهنده (بدون واسطه) به خاطر اطلاعاتى كه از سوابق اجرائى، انگيزه‏ها، افكار و عقايد فرد، ميزان ايمان و تعهد و دلسوزى او نسبت به نظام و مردم، قدرت و توان مديريتى او در اجراى برنامه‏ها و پايبندى او به اصول و ارزشهاى اسلامى، و بالاخره اصلح بودن و برترى كانديداى مورد نظر خويش نسبت به ساير كانديداها در موارد ياد شده، دارد، اقدام به رأى دادن مى‏نمايد.

اما گاهى فرد توان و قدرت تشخيص و شناخت و انتخاب كانديداى اصلح را ندارد يا به علّت تعدد كانديداها و... اين كار براى او ميسّر نمى‏باشد. در اين جا لازم است تا از طريق شناخت مع الواسطه اقدام نمايد يعنى به جناحهاى سياسى مورد اطمينان خود يا افراد متدين، متعهد و كارشناسى كه توان تشخيص اين امر را دارند مراجعه نمايد.

فراواني شرکت در انتخابات نشانه پشتوانه مردمي است و چگونگي پيروزي نامزدها نشانه ذائقه سياسي جامعه است که در پي آن سياست مداران داخلي و خارجي به تحليل و بررسي مي پردازند و حتي گاهي زمينه هاي تهديد و تطميع از سوي دشمنان فراهم مي شود. از اين رو شرکت در انتخابات و دقت در نوع انتخاب داراي اولويت مي باشد.

در مواردي که شرکت در انتخابات موجب تقويت اسلام و مأيوس شدن دشمنان در رأس آنها آمريکاست و يا شرکت نکردن ممکن است قوه مجريه به دست افرادي بيفتد که دلسوزي لازم را براي اسلام و نظام اسلامي نداشته باشند بعيد نيست که شرکت در انتخابات واجب شرعي شمرده شود.

نتیجه گیری

مهم ترين مؤلفه تشكيل و تداوم نظام هاي دموكراسي، مشاركت مردم است. مردم نقشي تعيين كننده در استقرار و استمرار حكومت ها دارند و در صورت كم رنگ شدن حضور آنان در عرصه هاي سياسي، دولت ها با بحران روبه رو خواهند شد. بدون شك، نظام هاي سياسي مبتني بر مردم سالاري، ضريب مشروعيت خويش را با معيار حضور مردم در مشاركت سياسي، مورد سنجش و ارزيابي قرار مي دهند.

نظام سياسي در ايران بر دو پايه جمهوريت و اسلاميت بنا شده است. اگر چه وجه اسلاميت، اين نظام را از ساير نظامهاي سياسي جهان متمايز مي سازد؛ اما نقطه تلاقي با نظامهاي دموكراسي، جمهوريت نظام است.

جمهوري اسلامي با ابتناء به نقش مشاركت مردم در حوزه هاي مختلف، مردمي بودن خويش را به اثبات رسانده است.

مهمترین هدف دشمنان انقلاب اسلامی و ملت ایران از تحریم ها و تهدیدهای گوناگون تاثیرگذاری روانی بر افکار عمومی ملت ایران به منظور سست کردن عزم و اراده آنها در پیگیری آرمانهای انقلاب اسلامی و مطالبات برحقشان است.

پس نتیجه می گیریم با توجه به  اهمیت مشارکت مردم در انتخابات ، دشمن معمولاً در زمان برگزاري انتخابات سعي در تخدير اذهان و مسموم نمودن فضاي حاكم بر انتخابات را دارد؛ تا از اين طريق در اراده مصمم مردم خلل ايجاد نمايد، هرچند تاكنون در تعقيب اين هدف ناكام مانده است.

مشارکت وسیع همه آحاد ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی می تواند علاوه بر آنکه نشانگر شکست دشمنان در مایوس کردن ملت ایران از ادامه راهش باشد، این پیام را نیز برای آنها به همراه داشته باشد که جنگ نرم همانند سایر تهدیدات سه دهه گذشته هیچ تاثیری بر عزم و اراده ملت ایران نخواهد داشت.

در شرایطی که دشمنان دیرینه این ملت و نظام تنها راهکار مقابله با نظام اسلامی را افزایش تحریم ها و تهدیدات عنوان کرده اند، ملت ایران با حضور در صحنه می تواند به دشمنان نشان دهد که نه تنها چنین راهکاری هیچ گاه در مورد ملت ایران کارساز نخواهد بود، بلکه به راسخ تر شدن عزم و اراده آنها در دفاع از کیان اسلامی منجر خواهد شد.