رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

مافی شاروه ندی - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

مافی شاروه ندی

مافی شاروه ندی


 

 

هر یک از ما برای انجام امور اجتماعی خویش با دیگران ارتباط برقرار می کنیم. برای اینکه  ارتباطات ما به شکل قانونی و منطقی صورت پذیرد می باید تابع ضوابط و مقرراتی باشیم که به مجموعه آن ها حقوق و تکالیف اجتماعی گفته می شود. بسیاری از ما از این حقوق و وظایف اطلاعات دقیقی نداریم لذا در روابط اجتماعی خویش گاه به حریم دیگران تعدی می کنیم و گاه به حق قانونی خویش هم دست پیدا نمی کنیم.  بر این اساس تهیه و پخش برنامه ای که بتواند آگاهی های جامعه را در این زمینه ها افزایش دهد ضروری است.

 

اهداف فرعی ( کوتاه مدت ) :

آشنا ساختن مردم با حقوق و تکالیف قانونی خود

ترویج فرهنگ قانونمداری

ارتقاء فرهنگ مخاطبان در زمینه رعایت حال دیگران و دفاع از حق خویش

 

 

محورهای موضوعی ( مبتنی بر اهداف تعیین شده ) :

معنا و مفهوم حقوق شهروندی

مؤلفه های قانونمداری در کشور

مؤلفه های دادرسی عادلانه

نحوه تنظیم قراردادها

جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی

مقررات حاکم بر اجاره اماک تجاری و مسکونی

حقوق خانواده

مسائل حقوقی اسناد و املاک

حقوق و تکالیف افراد در مناسبات اجتماعی

مسائل حقوقی ثبت احوال

ضوابط و آئین نامه های حوقوقی در زمینه های مختلف

 

 

خلاصه طرح:

در این برنامه هر هفته یک وجه معین  از موضوعات انتخاب شده می پردازیم. ابتدا از زبان گوینده مطالبی درباره آن گفته می شود، در ادامه گفتگوی گزارشگر با فرد یا افرادی که در زمینه همان موضوع مشکلاتی داشته اند یا به مراجع قضایی مراجعه کرده اند پخش می شود. در ادامه برنامه کارشناس حقوقی با حضور در استویو به تبیین موضوع و ارائه اطلاعات حقوقی در آن زمینه می پردازد. در خلال برنامه نیز از شنوندگان خواسته می شود تا چنانچه پرسشی دارند مطرح کنند تا کارشناس آنان را راهنمایی کند. بیان تازه های حقوقی در قالب یک آیتم کوتا یا شرح واژه های حقوقی می تواند ضمن ارتقای آگاهی شنوندگان، به ارتقای آگاهی آنان هم کمک کند.

 

اجزاء و قالب های برنامه:

گفتار (کلام گوینده): طرح موضوع و بیان مقدمه موضوع و ارائه اطلاعاتی درباره موضوع

موسیقی بی کلام: استفاده از موسیقی مناسب در فواصل برنامه

گزارش از شهر: گفتگو با شهروندان در باره مسائل حقوقی مورد بحث (ترجیحاً افرادی که خود با موضوع انتخابی سر و کار داشته و نیاز به راهنمایی دارند)

بحث کارشناسی: تبیین موضوع توسط کارشناس حقوقی و ارائه راهکاره و شرح ضوابط حاکم بر آن مسئله.

پیامهای تلفنی (ضبطی): دریافت و پخش سؤالهای شنوندگان از طریق تلفن و پیامک

 

 

عوامل برنامه:

تهیه کننده: حسین سلطانیان

دستیار: قاسمی

محقق و گوینده: حامد نظرویسی

گزارشگر: علی محمدی