ماره برين

مدتي پس از اجراي مراسم شيريني خوران و دست ماچ كردن، نوبت به اجراي مراسم عقد يا ماره برين مي رسد. ماره برين در اصطلاح محلي مهريه بريدن به حساب مي آيد كه در واقع گوياي اهميت عقد و مهريه مي باشد. براي اجراي اين مراسم خانواده ي داماد بايد از قبل مقداري طلا و جواهر كه از سوي خانواده ي عروس مقدار آن تعيين مي شود خريداري كرده باشند . طلا و جواهرات تهيه شده و لباس كامل محلي و ساير هدايايي كه براي عروس خريداري شده همراه با آيينه و شيريني و نقل به خانه عروس برده مي شود. سپس در روز جاري شدن صيغه عقد كه معمولا در جشني با حضور ميهماناني از فاميل طرفين در خانه عروس برگزار مي شود، عروس و داماد شرعا و قانونا پيمان زناشويي مي بندند. اين مراسم در گذشته در چهارچوبي ساده برگزار مي شد ولي متاسفانه در حال حاضر مراسم عقدكنان در عروسي هاي شهري و روستايي كردستان رنگ و لعابي از تكلف و تجمل به خود گرفته و افراد فاميل و خانواده عروس و داماد خود را ملزم مي دانند حتما بر سر سفره ي عقد هدايايي هم چون طلا و جواهرات ، پول نقد يا سكه ي طلا به عروس و داماد تقديم كنند .

 در بعضي از روستاها و شهرهاي استان كردستان، در مراسم عقد ريش سفيدهاي فاميل هركدام جداگانه در حضور عاقد از پدر عروس مي خواهند به خاطر حضور آنها مقداري از مبلغ مهريه را پايين بياورد .

با توجه به اين كه در گذشته جدا از تعيين مبلغ مهريه، پرداخت وجه نقدي به نام شيربها  نيز رسم  بوده است، ريش سفيدها در اين مراسم از پدر عروس مي خواستند مبلغ شيربها را نيز پايين بياورد. پدر عروس نيز معمولا با صداي بلند در حضور جمع اعلام مي كرد به خاطر اين عزيزان حاضرم مبلغ مهريه را پايين بياورم . معمولا مراسم عقدكنان به گونه اي برگزار مي شود كه مهمانان به صرف چاي و شيريني به جشن دعوت مي شوند اما در بعضي از شهرها و روستاها پدر داماد پرداخت هزينه ي دادن شامي را تقبل كرده و هر آن چه را لازم باشد به خانه ي عروس مي فرستد تا از ميهمانان پذيرايي شود.

معمولا در روستا مراسم عروسي در فاصله ي كوتاهي پس از عقد برگزار مي شود . اما طي ساليان اخير به ويژه در شهر ها شرايط دگرگون شده و گاه فاصله ي عقد عروسي حتي بيشتر از يك سال نيز به طول مي انجامد. يادآوري اين نكته ضروري است كه اگر در فاصله عقد و عروسي يك جشن سنتي مانند نوروز يا اعياد مذهبي مانند عيد قربان ، عيد فطر و... اتفاق بيفتد ، خانواده داماد خود را ملزم مي دانند كه با تهيه ي هدايايي مناسب به خانه ي پدر عروس رفته و آن جشن را تبريك بگويند . اين رسم حتي براي شب يلدا نيز به يك سنت تبديل شده است و درصورتي كه بين دو مراسم عقد و عروسي شب يلدا قرار بگيرد خانواده داماد غذاها و ميوه ها و خوراكي هايي را كه در شب يلدا مصرف مي شوند ، مهيا كرده و به خانه ي پدر عروس مي برند.

اين هدايا معمولا با خوانچه هايي به خانه عروس حمل مي شده است .

 پس از آنكه تاريخ عروسي با توافق خانواده هاي عروس و داماد تعيين شد . چنان چه يكي از نزديكان و آشنايان عروس يا داماد به تازگي عزادار شده باشد ، به ايشان مراجعه كرده و از آنها اجازه مي خواهند تا عروسي را برگزار نمايند .

Maraberen

Later, after the ceremony Sherini Khoran And Das mach kerden, Turn to solemnize the marriage or Maraberen Reached. Maraberen The local term dowry is considered cutting that is in fact indicative of the importance of marriage and dowry. For this ceremony, the groom's family must have some gold Its value is determined by the family of the bride jewelry will be purchased. Gold Jewelry made And full local dress and other gifts for the bride purchased with Mirror And sweets Used to transport the bride's home. In the days of concubines current contract, usually at a party attended by guests from the bride's family held parties at home, Bride And groom religiously And shut legally contract marriage. The event was previously held in the framework of a simple Unfortunately, at present at the wedding ceremony, municipal Qdknan And rural Kurdistan color And application of simple and lux

In some of the villages and towns of the province, at the conclusion of each individual in the family elders Parties to the presence of the bride's father would lower the amount of dowry

Due to the fact that in the past, apart from the amount of dowry, Cash payment called Shirbaha Also been plotted, Doyen of the bride's father wanted the ceremony to pay Shirbaha Also lower. The bride's father would often say aloud in public for the ones willing to pay the dowry to ring down. Usually the aghd konan Holding R so that guests are invited to Afternoon Tea to celebrate, but in some cities Afford to pay for the dinner father of the groom and villages And what would be required to send the bride to be entertaining the guests

Usually the wedding ceremony in the village shortly After aghd will be held. But the situation has changed in recent years, particularly in cities And sometimes from the wedding Lasts more than one year. Note that if the distance aghd A traditional celebrations such as weddings and New Year Or religious holidays such as Eid al-Adha Eid al-Fitr And occurs Consider itself bound by the groom's family The provision of appropriate gifts to the bride's father's house overall To congratulate and celebrate. The tradition of Yalda, in a tradition that has become even And if a aghd ceremony between two Wedding Yalda night, the groom's family and put food And fruits and foods that are consumed on Yalda prepared And take home the bride's father. The gifts that the bride carries is usually Khoancheh

After an agreement with the families of the bride's wedding date And groom were determined. In case of a family member And relatives of the bride or groom has recently been grieving, He referred to And they will be allowed to hold weddings