رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

مارهای دریاچه زریبار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مارهای دریاچه زریبار

Loading the player...

گونه‌های بومی: سیاه ماهی خالدار، سیاه ماهی معمولی، عروس ماهی، ماهی گامبوزیا (در حال حاضر این گونه‌ها در دریاچه یافت نمی‌شوند) گونه‌های غیربومی: ماهی آمور سفید، کپور آیینه‌ای، کپور معمولی، کپور سرگنده (بیگ هد) و فیتوفاک اشاره کرد. ضمناً یک گونه مارماهی،۵ گونه فیتوپلانکتون و ۱۷ گونه زئوپلانکتون شناسایی شده‌است. در خصوص گونه‌های وارداتی اخیر توسط سازمان شیلات و آبزیان می‌توان به گونه ماهی Gambosia siaaffinhs از خانواده poecilidae و یک گونه میگوی غول پیکر آب شیرین اشاره کرد.

Lake Snakes Zrybar

Native species: speckled black fish, black fish, typical bride fish, Gambvzya (At present this species are not found in the lake) Exotic species: the white Amur fish, carp rituals, common carp, carp BIGHEAD (Big Head) and Fytvfak noted. Meanwhile, an eel species, 5 species of phytoplankton and 17 species of zooplankton have been identified. Fisheries and aquaculture species can be imported in the past by organizations such as shrimp, fish and a giant poecilidae Gambosia siaaffinhs from the water