رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

لیست کتابهای تازه خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - نمایش محتوای خبر

 

 

لیست کتابهای تازه خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

جهت استفاده همکاران؛

لیست کتابهای تازه خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

رکورد

پديدآور

عنوان

رده‌بندي کنگره

۳۴۳۴

قنبري، عبدالله، ۱۳۳۴ -

فرهنگ هنر و روابط فرهنگي انگليسي - فارسي شامل : موسيقي ، سينما ، تئاتر ، ...

N‎ ۳۳‎    /ق۹‎ ف۴ ۱۳۸۹

۳۴۳۵

مومني،  هادي، ۱۳۵۸-

فلسفه اسلامي و زيبايي شناسي

LB‎ ۱۵۹۰/۳  ۱۳۹۴

۳۴۳۶

پرافرز، نيکلاس تي

اصول کارگرداني سينما: فيلم خود را قبل از فيلمبرداري ببينيد

PN‎ ۱۹۹۵/۹‎   /ت۹‎  پ۴ ۱۳۹۳

۳۴۳۷

اگري، لاجوس

فن داستان و نمايشنامه‌نويسي

PN‎ ۱۶۶۱‎ /الف۷‎ ف۹ ۱۳۹۲

۳۴۳۸

ذوقي، علي، ۱۳۶۱-

تکنيک‌هاي راندو تکنيک مداد و مدادرنگي، تکنيک قلم و مرکب....

NC‎ ۷۵۰‎ /ذ۹‎ ت۸ ۱۳۹۰

۳۴۳۹

ولف، يورگن، ۱۹۵۶ -     م

راهنماي نگارش فيلمنامه: (سينما و تلويزيون)

PN‎ ۱۹۹۶‎ /و۸‎ ر۲ ۱۳۹۱

۳۴۴۰

جعفريان، حسين

عدسي در عکاسي و فيلمبرداري

TR‎ ۲۷۰‎ /ج۷‎ ع۴ ۱۳۹۳

۳۴۴۱

 

در مسير عکاسي حرفه‌اي : راهنماي استفاده از دوربين‌هاي DSLR

TR‎ ۵۷۵‎ /ن۹‎ د۴ ۱۳۹۴

۳۴۴۲

 

يک جهان، چندين صدا (گزارش مک‌برايد)

HM‎ ۲۵۶‎ ۸ي/   ‎۱۳۹۰

۳۴۴۳

هاوفه، توماس

تاريخ مختصر طراحي صنعتي

NK‎ ۱۵۱۰‎ /ت۲ ۱۳92

۳۴۴۴

مقبلي، آناهيتا، ۱۳۴۶ -

اصول و روش‌هاي تجزيه و تحليل آثار هنري: : روش‌ها و نظريه‌هاي تاريخ هنر

N‎۷‎ ۴۷۷   /م۷‎ الف۶ ۱۳۹5

۳۴۴۵

 

نظريه‌هاي هنري در قرن بيستم

N‎ ۶۴۹۰‎ /ن۷ ۱۳۹۲

۳۴۴۶

دادور، ابوالقاسم، ۱۳۴۱ -

جستاري بر سنت و مدرنيسم و تاثير آن بر صنايع دستي

TT‎ ۱۰۷‎ /د۲‎ ج۵ ۱۳۹4

۳۴۴۷

شفائيه، هادي، ۱۳۰۲ -

فن و هنر عکاسي

TR‎ ۱۴۵‎   /ش۷‎ ف۹ ۱۳92

۳۴۴۸

 

هنر و ميني‌ماليسم

N‎ ۶۵۱۲/۵‎  /ه۹ ۱۳93

۳۴۴۹

بيوکل، دورينه‌وان

پوشاک ملل از کهن‌ترين زمان تا قرن نوزدهم

GT‎ ۵۱۳‎ /ب۹‎ پ۹ ۱۳91

۳۴۵۰

رسولي چيذري،  حميد، ۱۳۳۵ -

کتاب سينماي سه بعدي بزرگتر از واقعيت

PN‎ ۲۰۹۶‎ /ر‎5‎ س‎9 1394

۳۴۵۱

هوارد، جان، ۱۹۵۰ -    م

آموزش آهنگسازي

MT‎ ۴۰‎ /ه۹‎ آ۸ ۱۳۸8

۳۴۵۲

لنگفورد، مايکل جان، ۱۹۳۳ -    م

داستان عکاسي

TR‎ ۱۵‎ /ل۹‎ د۲ ۱۳۹۳

۳۴۵۳

مهاجري، عباسعلي، ۱۳۲۲ -

فرهنگ نيمه  توصيفي خبرهاي رسانه‌اي (دو سويه)

P‎ ۸۷/۵‎  /م۹‎ ف۴۳ ۱۳۹۴

۳۴۵۴

هوفمان، آرمين، ۱۹۲۰-     م

مباني هنرهاي تجسمي

NC‎ ۱۰۰۰‎  /ط۴ ۱۳۹۱

۳۴۵۵

فاضلي، نعمت‌الله، ۱۳۴۳ -

مردم‌نگاري هنر: منظرهاي انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي و مطالعات فرهنگي به هنرها و ادبيات

N‎ ۷۲‎  /ج۲‎ ف۲ ۱۳۹1

۳۴۵۶

سعيدي، رحمان، ۱۳۲۹ -

بررسي پوشش خبر رسانه‌يي بين‌المللي

P‎ ۹۶‎ /الف۴۴‎ س۷ ۱۳۹۰

۳۴۵۷

آلکين، گلين

ضبط و پخش صدا

TK‎ ۷۸۸۱/۴‎ /آ۷‎ ض۲ ۱۳۹۴

۳۴۵۸

براون، بلين

نورپردازي سينما و ويديو

TR‎ ۸۹۱‎ /ب۴‎ ن۹ ۱۳۹۳

۳۴۵۹

مرديث، کوين

ترفندهاي عکاسانه: : هر عکسي را به بهترين تبديل کنيد

TR‎ ۱۴۶‎ /م۴‎ ت۴ ۱۳۹۴

۳۴۶۰

فيلدينگ، ريموند

تکنيک فيلمبرداري جلوه‌هاي ويژه

TR‎ ۸۵۸‎ /ف۹‎ ت۸ ۱۳87

۳۴۶۱

حسيني، رضا، ۱۳۴۸ -

درک عمومي هنر

LB‎ ۲۳۵۳‎ /ح۵۴۴۴‎ د۴ ۱۳۹۲

۳۴۶۲

موناکو، جيمز

چگونگي درک فيلم : چگونه فيلم بخوانيم

PN‎ ۱۹۹۴‎ /م۸‎ چ۸ ۱۳۸۵

۳۴۶۳

مسعودي، اميد، ۱۳۳۶ -

مباني نگارش رسانه‌اي

PN‎ ۴۷۷۵‎ /م۵‎ م۲ ۱۳92

۳۴۶۴

زيگن، لارنس

مباني تصويرسازي : ايده‌پردازي ، انتقال اطلاعات و ارائه...

NC‎ ۱۰۰۱‎ /ز۹‎  م۲ ۱۳۹۳

۳۴۶۵

وجداني، بهروز، ۱۳۲۸ -

موسيقي ايراني و هويت

ML‎ ۳۷۵۶‎ /و۳‎ م۸ ۱۳۹۵

۳۴۶۶

اکبرپور، عليرضا، ۱۳۶۰ -

آسيب‌شناسي متن در سينماي ايران

PN‎ ۱۹۹۶‎ /الف۷‎ آ۵ ۱۳۹۰

۳۴۶۷

مسعودي،  اميد، ۱۳۳۶-

خلاصه‌نويسي براي رسانه‌ها

P‎ ۹۶‎ /ن۹۵‎  م۵ ۱۳92

۳۴۶۸

شکرخواه، يونس، ۱۳۳۶ -، مترجم

خبرنويسي مدرن

PN‎ ۴۷۷۵‎ /ش۸‎ خ۲۴ ۱۳۹۰

۳۴۶۹

گرين، راجر لنسلين

اساطير يونان از آغاز آفرينش تا عروج هراکلس

BL‎ ۷۸۲‎ /گ۴‎ الف۵ ۱۳۹۳

۳۴۷۰

ويليامز، ريچارد، ۱۹۳۳ -     م

راهنماي جامع انيميشن: : آنچه درباره انيميشن بايد بدانيم

NC‎ ۱۷۶۵‎ /و۹‎ ر۲ ۱۳۹۰

۳۴۷۱

فيل، شارلوت، ۱۹۶۵ -       م

بزرگان گرافيک در قرن بيست و يک

NC‎ ۹۹۸/۴‎  /ف۹‎ ب۴ ۱۳۹۰

۳۴۷۲

گري، گوردون

سينما: انسان‌شناسي تصويري

GN‎ ۳۴۷‎ /گ۴‎ س۹ ۱۳۹۲

۳۴۷۳

آلکين، گلين

فن صدابرداري

TK‎ ۷۸۸۱/۴‎ /آ۷‎ ف۹ ۱۳94

۳۴۷۴

نيزبت، الک

کاربرد ميکروفنها

TK‎ ۵۹۸۶‎ /ن۹‎ ک۲ ۱۳۹۴

۳۴۷۵

ولينگتون، جري جيمز، ۱۹۴۹ -     م

صداها

QC‎ ۲۲۵/۱۵‎ /و۸‎ ص۴ ۱۳۹۴

۳۴۷۶

لا گرينج، اشلي

درآمدي بر نظريه‌هاي عکاسي

TR‎ ۱۸۷‎ /ل۲‎ د۴ ۱۳۹۳

۳۴۷۷

فريمن، مايکل، ۱۹۴۵ -      م

چشم عکاس: : بررسي طراحي و ترکيب‌بندي در عکاسي

TR‎ ۱۴۵‎  /ف۴۵‎ چ۵ ۱۳۹۴

۳۴۷۸

هريس، جاناتان، ۱۹۶۰ -     م

مفاهيم کليدي تاريخ هنر

N‎ ۵۳۰۰‎ /م۷ ۱۳۹2

۳۴۷۹

محمدي، عارف، ۱۳۴۵ -

سينماي ايران امروز - ديروز: : گفت و گوهايي با اهالي سينما

PN‎ ۱۹۹۸/۲‎ /م۲۷‎ س۹ ۱۳91

۳۴۸۰

وايت، کيت، ۱۹۵۱ -     م

۱۰۱ نکته که در مدرسه هنر بايد بدانيد

N‎ ۳۲۵‎ /و۲‎ ص۴ ۱۳۹۳

۳۴۸۱

کاوه، عليرضا

گونه

PN‎ ۱۹۹۵‎  /ک۱۸‎ گ۹۳ ۱۳۹۵

۳۴۸۲

بازن، آندره، ۱۹۱۸ - ۱۹۵۸م

سينما چيست؟

PN‎ ۱۹۹۴‎ /ب۱۵‎ س۹ ۱۳۹۳

۳۴۸۳

نوري مقدم، مهدي، ۱۳۴۹ -

عکاسي از ع تا ي: تاريخ - تکنيک - آموزش - مباني نظري

TR‎ ۱۴۵‎ /ن۹‎ ع۸ ۱۳۹۴

۳۴۸۴

 

آموزش بازيگري در قرن بيستم

PN‎ ۲۰۷۵‎   /آ۸ ۱۳۹۳

۳۴۸۵

پائولي، لوري، ۱۹۶۰ -     م

صحنه آرايي در عکاسي

PN‎ ۲۰۹۶‎ /ع۵‎ ص۳ ۱۳۹۴

۳۴۸۶

بارنيکت، جان، ۱۹۲۴ -      م

تاريخ پوستر

NC‎ ۱۸۱۰‎ /ب۲‎ ت۲ ۱۳۹۲

۳۴۸۷

شارف، استفان

عناصر سينما: درباره نظريه تاثير زيبايي‌شناسي سينمايي

PN‎ ۱۹۹۵‎  /ش۲‎ ع۹ ۱۳۹۳

۳۴۸۸

گل‌محمدي، محمود، ۱۳۳۷ -

قواعد اجراي نمايشنامه در تلويزيون

PN‎ ۱۹۹۲/۶۵‎ /گ۸‎ ق۹ ۱۳۹۵

۳۴۸۹

اولوفسون، اريک، ۱۹۷۸ -      م

اسکچينگ

T‎ ۳۵۹‎ /الف۸‎  الف۵ ۱۳۹۴

۳۴۹۰

ميلرسون، جرالد

تکنيک نورپردازي در تلويزيون و سينما

TR‎ ۸۹۱‎  /۸ت ‎۹م ‎۱۳۹۱

۳۴۹۱

رايتس، کارل

فن تدوين فيلم

TR‎ ۸۹۹‎ /ر۲۲‎ ف۹ ۱۳۹۳

۳۴۹۲

برناردي، فيليپ، ۱۹۵۶ -   م

آغازگران بداهه: : مجموعه‌اي از ۹۰۰ موقعيت بداهه براي تئاتر

PN‎ ۲۰۷۱/۱۵‎  /ب۴‎ ب۴ ۱۳۹۳

۳۴۹۳

کلو، باستين

مديريت توليد فيلم

PN‎ ۱۹۹۵/۹‎  /ت۹‎ ک۸ ۱۳۹۴

۳۴۹۴

پور اسفندياني،  حامد، ۱۳۶۱-

مهندسي سينما: : برنامه‌ريزي و دستياري کارگردان به عنوان مديريت فرايند و کنترل پروژه‌هاي فيلم‌سازي

PN‎ ۱۹۹۵/۹‎    /پ۹‎ ت۹ ۱۳۹۴

۳۴۹۵

برانک‌هورست، آدام

عکاسي با گوشي موبايل: : استفاده از برنامه‌هاي کاربردي گوشي‌هاي هوشمند براي ثبت عکس‌هايي خلاقانه

TR‎ ۲۶۷‎ /ب۳۶‎ ع۸ ۱۳۹۳

۳۴۹۶

آيزمن، لئاتريس

روانشناسي کاربردي رنگهاي پنتون

NC‎ ۹۹۷‎  /آ۵‎  آ۹ ۱۳۹۳

۳۴۹۷

اکبرپور، عليرضا، ۱۳۶۰ -

صنعتي‌سازي سينماي ايران: : پژوهشي جامع پيرامون آسيب‌شناسي سينماي ايران

PN‎ ۱۹۹۳/۵‎  /الف۹‎ الف۷۳ ۱۳۹۲

۳۴۹۸

نامورمطلق، بهمن، ۱۳۴۱ -

نقد تکويني در هنر و ادبيات

PN‎ ۸۱‎  /ن۲‎ ن۷ ۱۳۹۱

۳۴۹۹

استال، جوهنس، ۱۹۵۸ -     م

هنر خياباني

ND‎ ۲۵۹۰‎  /الف۵۹ ۱۳۹۴

۳۵۰۰

لچت، جان، ۱۹۴۶ -     م

پنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختارگرايي تا پسامدرنيته

B‎ ۸۰۴‎ /ل۳‎ پ۹ ۱۳۹۲

۳۵۰۱

شيرژيان، علي‌اکبر، ۱۳۶۰ -

عکاسي مستند:   آموزش، تحليل و نقد عکاسي مستند ايران و جهان

TR‎ ۱۴۵‎  /ش۹‎ ع۸ ۱۳۹۲

۳۵۰۲

رانتاکرانس، الين

عکس ناب: : ۷۱ نکته براي عکاسي بي کم و کاست

TR‎ ۱۷۹‎ /ر۲‎ ع۸ ۱۳۹۴

۳۵۰۳

فراي، آلبرت، ۱۹۰۳ - ۱۹۹۸م

در جستجوي معماري پويا

NA‎ ۲۷۶۰‎ /ف۴‎ د۴ ۱۳۸۷

۳۵۰۴

مقبلي، آناهيتا، ۱۳۴۶ -

هندسه نقوش نقوش در هنرهاي سنتي

NK‎ ۱۵۷۰‎ /م۷۹ ۱۳۹۳

۳۵۰۵

عوض‌پور، بهروز، ۱۳۵۸ -

درآمدي بر نظريه‌هاي هنر

N‎ ۷۱‎ /ع۹‎ د۴ ۱۳۹۲

۳۵۰۶

حسيني، سيدرضا، ۱۳۴۸ -

هنر و معماري ايران و جهان: ازکهن‌ترين زمان تا عصر حاضر

N‎ ۷۲‎ /م۶‎ ح۵ ۱۳۸۸

۳۵۰۷

 

هنر مفهومي

PN‎ ۶۴۹۴‎ /ه۹۹ ۱۳۹۱

۳۵۰۸

جاکوبسون،  کورت آي، ۱۹۰۶ -     م

ظهور

TR‎ ۲۹۵‎ /چ۲‎ ظ۹ ۱۳۸۹

۳۵۰۹

نمايشگاه پوسترهاي نسل نو طراحان گرافيک ايران (: : تهران)،  (۱۳۹۳)

منهاي سي: نمايشگاه پوسترهاي نسل نو طراحان گرافيک

NC‎ ۱۸۰۶‎  /الف۹ ۱۳۹۳

۳۵۱۰

مميز، مرتضي، ۱۳۱۵ - ۱۳۸۴

روي جلدهاي مرتضي مميز: کتاب، نشريه

NC‎ ۱۰۰۱‎ /م۷‎ ر۹ ۱۳۹۱

۳۵۱۱

مقبلي، آناهيتا، ۱۳۴۶ -

طراحي نشانه

NC‎ ۱۰۰۲‎  /ن۵‎  م۷ ۱۳۹۳

۳۵۱۲

مارتين، جودي، ۱۹۵۰ -             م

ترکيب رنگ

ND‎ ۱۴۸۸‎  /م۲‎ ت۴ ۱۳۹۲

۳۵۱۳

ملوين، جرمي، ۱۹۶۴ -     م

گرايش‌هاي معماري

N‎ ۲۰۴‎ /م۷‎ الف۹ ۱۳۹۱

۳۵۱۴

کاکايي، جلال، ۱۳۵۹ -، گردآورنده ، مترجم

لوگو، آرم، علائم

T‎ ۳۲۵‎ /ک۲‎ ل۹ ۱۳۹۴

۳۵۱۵

عابديني، اعظم، ۱۳۵۳ -

طراحي لباس به زبان ساده

TT‎ ۵۲۰‎ /ع۱۷‎ ط۴ ۱۳۹۴

۳۵۱۶

شکري کياني، مزدک، ۱۳۶۲ -

چاوان : گزيده آثار دانشجويان گرافيک مرکز علمي‌کاربردي فرهنگ و هنر واحد ۱۸ تهران

NC‎ ۱۰۰۱‎ /ش۸‎ چ۲ ۱۳۹۳

۳۵۱۷

حسيني، سيدرضا، ۱۳۴۱ -

گرافيک در گذر زمان ايران و جهان

NC‎ ۹۹۸‎ /ح۵‎ گ۴ ۱۳۹۳

۳۵۱۸

اندرو،  دادلي، ۱۹۴۵ -     م

تئوري‌هاي اساسي فيلم

PN‎ ۱۹۹۵‎  /ز۹‎ الف۸ ۱۳۹۳

۳۵۱۹

احمدي، بابک، ۱۳۲۷ -

از نشانه‌هاي تصويري تا متن: : به سوي نشانه‌شناسي ارتباط ديداري

PN‎ ۱۹۹۵‎ /الف۳‎ الف۴ ۱۳۹۳

۳۵۲۰

رضايي نبرد،  امير، ۱۳۵۸ -

خوشنويسي و طراحي حروف '' با نگرشي جامع به طراحي حروف '' شامل : تاريخچه ، اصطلاحات تخصصي ، سبک‌ها...

Z‎ ۲۴۶‎ /ر۶‎ خ۹ ۱۳۹۲

۳۵۲۱

بلر، پرستون، ۱۹۰۸ -۱۹۹۵م

کارتون: : متحرک‌سازي

NC‎ ۱۷۶۵‎ /ب۸‎ م۱۷ ۱۳۹۲

۳۵۲۲

صادقي، مهدي، ۱۳۵۲ -، گردآورنده

پوسترهاي طراحان گرافيک ايران به مناسبت روز جهاني گرافيک: ۱۷۶ پوستر از ۱۶۷ طراح گرافيک

NC‎ ۱۸۳۳‎ /الف۹‎ ص۲۳ ۱۳۸۹

۳۵۲۳

تسيپک، يرژي

ادبيات فولکور ايران

GR‎ ۲۹۰‎ /ت۵‎ الف۴ ۱۳۹۳

۳۵۲۴

ريد، هربرت ادوارد، ۱۸۹۳-۱۹۶۸م

معني هنر

N‎۷‎ ۴۷۷ /ر۹‎ م۷ ۱۳۹۲

۳۵۲۵

مارنر، ترنس سنت جان

طراحي صحنه در فيلم

PN‎ ۱۹۹۵/۹‎    /ط۴‎  م۲ ۱۳۹۲

۳۵۲۶

ملکي، حسن، ۱۳۳۳ -، گردآورنده ، مترجم

بازي‌گر: : حضور صحنه‌اي

PN‎ ۲۰۶۱‎ /د۴ ۱۳۸۶

۳۵۲۷

 

آموزش عکاسي براي بچه‌ها: يک راهنماي سرگرم‌کننده براي عکاسي

TR‎ ۲۶۷‎ الف /   ‎۸آ ‎۲ ۱۳۹۴

۳۵۲۸

توکلي،  احمد، - ۱۳۳۶

ويراستاري و مديريت اخبار

PN‎ ۴۷۷۸‎ /ت۹‎ و۹ ۱۳۸۹

۳۵۲۹

حاجي‌حسين‌نژاد ،  غلامرضا، ۱۳۲۸ -

زيبايي‌شناسي و آرايش اطلاعات تصويري

BF‎ ۲۴۳‎  /ح۲‎ ز۹ ۱۳۸۶

۳۵۳۰

گاورز، پيتر

گرافيک پايه (براي رشته‌هاي گرافيک و طراحي صنعتي)

P‎ ۹۳/۵‎  /گ۴‎ گ۲ ۱۳۸۳

۳۵۳۱

شرمن، اريک، ۱۹۴۷ -      م

کارگرداني فيلم

PN‎ ۱۹۹۸/۲‎  /ش۴‎ ک۲ ۱۳۹۱

۳۵۳۲

موعودي، محمدامين

کاربرد رنگ در ارگونومي

QC‎ ۴۹۵‎  /م۸‎ ک۲ ۱۳۷۹

۳۵۳۳

ايتن، يوهانس، ۱۸۸۸-۱۹۶۷م

کتاب رنگ ايتن

ND‎ ۱۴۹۳‎   /الف۹‎ الف۹ ۱۳۹۲

۳۵۳۴

مقبلي، آناهيتا، ۱۳۴۶ -

اصول و روش‌هاي تجزيه و تحليل آثار هنري: : روش‌ها و نظريه‌هاي تاريخ هنر

N‎۷‎ ۴۷۷   /م۷‎ الف۶ ۱۳۹۴

۳۵۳۵

ريد، هربرت ادوارد، ۱۸۹۳ - ۱۹۶۸م

تاريخچه‌ي مجسمه‌سازي مدرن

NB‎ ۱۹۸‎ /ر۹‎ ت۲ ۱۳۹۱

۳۵۳۶

فيلد، سيد

چگونه فيلمنامه بنويسيم

PN‎ ۱۹۹۶‎  /ف۹‎ چ۸۳ ۱۳۹۴

۳۵۳۷

ابوالوفاي بوزجاني، محمد بن محمد، ۳۲۸ -۳۸۸؟ق

هندسه ايراني: : کاربرد هندسه در عمل

QA‎ ۴۴۴‎ /الف۲‎ ف۹۰۴۱ ۱۳۸۹

۳۵۳۸

حسيني، مريم، ۱۳۵۶ -

عکاسي سياه و سفيد: : اصول و مباني عکاسي سياه و سفيد

TR‎ ۱۴۵‎ /ح۵‎ ع۸ ۱۳۹۳

۳۵۳۹

هيکس، راجر ويليام، ۱۹۵۰ -     م

عکاسي و تبليغات: : افکت‌هاي ويژه عکاسي، ديزاين و نورپردازي در عکاسي

TR‎ ۶۵۶/۵‎  /ع۸  ۱۳۹۳

۳۵۴۰

رستمي، پريسا، ۱۳۷۰ -

ديد خلاقانه در نقاشي: : تعادل ، توازن و مباني ترکيب بندي در نقاشي

ND‎ ۱۵۰۰‎  /ر۵‎ د۹ ۱۳۹۴

۳۵۴۱

کاسپتيک، جوآنا

رنگ در دکوراسيون و طراحي داخلي

NK‎ ۲۱۱۵/۵‎  /ر۹‎ ک۱۶ ۱۳۹۳

۳۵۴۲

بيطرفان، سميرا، ۱۳۶۱ -

اطلاعات جامع موسيقي

ML‎ ۱۰۰‎ /ن۷‎ الف۶ ۱۳۸۹

۳۵۴۳

بختياري فرد، حميدرضا، ۱۳۴۵ -

رنگ و ارتباطات

NK‎ ۱۵۴۸‎  /ب۳‎ ر۹ ۱۳۹۳

۳۵۴۴

تور، مارسل لاپو

صفحه آرايي

Z‎ ۲۵۳/۵۳‎ /ت۹‎ ص۷ ۱۳۹۳

۳۵۴۵

ترک‌زاده،  هانيه، ۱۳۶۱-

گرافيک عاميانه

NK‎ ۱۰۴۱‎ /ت۴‎ گ۴ ۱۳۸۷

۳۵۴۶

زيگن، لارنس

مباني تصويرسازي : ايده‌پردازي ، انتقال اطلاعات و ارائه...

NC‎ ۱۰۰۱‎ /ز۹‎ م۲ ۱۳۹۳

۳۵۴۷

زتل، هربرت

صدا، دوربين، حرکت

TR‎ ۸۵۰‎ /ز۲‎ ص۴ ۱۳۹۴

۳۵۴۸

صدري، مينا، ۱۳۴۸ -

نگاره‌هاي عرفاني: : مطالعه تطبيقي معاني عرفاني و نگارگري

N‎ ۷۲‎  /ع۴‎ ص۴ ۱۳۹۲

۳۵۴۹

 

مطالعات موردي ۲۰۰ پلان مسکوني: : نقشه‌هاي مبتکرانه براي سبک مطلوب زندگي ، طرح‌هايي با زيربناي کمتر از ۲۳۵ متر مربع...

NA‎ ۷۵۳۳‎ /م۶ ۱۳۹۰

۳۵۵۰

موريسون، هيو

وظايف کارگردان در تئاتر

PN‎ ۲۰۵۳‎ /م۷۷‎ و۶ ۱۳۹۳

۳۵۵۱

لاموره، ژان

صافيها در عکاسي سياه و سفيد و رنگي (به‌انضمام فرهنگ اصطلاحات عکاسي)

TR‎ ۵۹۰/۵‎ /ل۲‎ ص۲ ۱۳۹۱

۳۵۵۲

ولکانوک، لوئيس

کمپوزيسيون: : مهارت در ترکيب‌بندي تابلوهاي نقاشي، طراحي، گرافيک

NC‎  ۷۴۰‎ /و۸‎ ک۸ ۱۳۸۹

۳۵۵۳

احمدي شلماني، محمدحسين، ۱۳۶۴ -

معماري معاصر مساجد

NA‎ ۴۶۷۰‎ /الف۳‎ م۶ ۱۳۹۰

۳۵۵۴

بلاف، هالا

فرهنگ دوربين

TR‎ ۱۴۵‎  /ب۸‎ ف۴ ۱۳۹۲

۳۵۵۵

دامليو، ژوزف

مباني پرسپکتيو

NC‎ ۷۵۰‎ /د۲‎ پ۴ ۱۳۹۰

۳۵۵۶

رييس‌فيروز، مهدي، ۱۳۰۹ -

دوربين، حرکت، کات آنچه بر من گذشت: : خاطرات مهدي رپيس فيروز.

PN‎ ۲۹۵۸‎  /آ۹‎ ر۳ ۱۳۹۴

۳۵۵۷

آسنسيو سرور، فرانسيسکو

طراحي داخلي: :  رنگ و نور در دکوراسيون ...

NK‎ ۲۱۱۰‎ /آ۵‎ ط۴ ۱۳۹۳

۳۵۵۸

ميراسماعيلي، سيدعلي، ۱۳۶۰ -

تکنيک‌ها و ابزارهاي ويرايش عکس در تاريکخانه ديجيتالLight room

TR‎ ۸۶۰‎ /م۹‎ ت۸ ۱۳۹۴

۳۵۵۹

بارت، تري مايکل، ۱۹۴۵ -     م

نقد هنر: : شناخت هنر معاصر

N‎۷‎ ۴۷۶ /ب۲‎ ن۷۳ ۱۳۹۳

۳۵۶۰

جانسون، ديو، ۱۹۶۴ -     م

دوربين ديجيتال: (چگونه با دوربين ديجيتال خود هرکاري را انجام دهيد)

TR‎ ۲۵۶‎ /ج۲‎ د۹ ۱۳۹۲

۳۵۶۱

حنيف، محمد، ۱۳۴۰ -

قابليت هاي نمايشي شاهنامه

PIR‎ ۸۰۳۱‎  /ن۹‎  ق۲ ۱۳۸۴

۳۵۶۲

شعباني‌منش، حامد، ۱۳۶۶ -

قلمزني: : تاريخچه، آموزش، اساتيد بنام

NE‎ ۲۷۰۰‎ /ش۷‎ ق۸ ۱۳۹۲

۳۵۶۳

اريجان، دانيل

دستور زبان سينما: گرامر زبان فيلم

TR‎ ۸۵۰‎ /الف۴‎ چ۸ ۱۳۹۳

۳۵۶۴

کيسبي‌ير، آلن

درک فيلم

PN‎ ۱۹۹۴‎  /ک۹‎ د۴ ۱۳۹۴

۳۵۶۵

محمدخاني، اقدس، ۱۳۶۱ -

مباني نظري سينما و دانستني‌هاي تخصصي هنر نمايش

PN‎ ۱۹۹۳/۷‎  /م۳‎ م۲ ۱۳۹۲

۳۵۶۶

پاکباز، روئين، ۱۳۱۸ -

نقاشي ايران: از ديرباز تا امروز

ND‎ ۹۸۰‎ /پ۲‎ ن۷ ۱۳۹۲

۳۵۶۷

نوري کوتنائي، نظام‌الدين، ۱۳۲۷ -

دايره‌المعارف مکتب‌ها، سبک‌ها و جنبش‌هاي ادبي و هنري جهان تا پايان قرن بيستم

PN‎ ۲۰۳‎   /ن۹‎ م۷ ۱۳۹۲

۳۵۶۸

احمدي، سعيد، ۱۳۳۱ -

مباني نظري سينما و تئاتر : براي داوطلبان کنکور کارشناسي و کارشناسي ارشد همراه با پرسش و پاسخ

PN‎  ۱۹۹۳/۷‎ الف۳‎ م۲ ۱۳۹۴

۳۵۶۹

فراست، افسونگر، گردآورنده ، مترجم

مرجع کامل طراحي

NC‎ ۸۹۰‎  /ف۳۶‎ م۴ ۱۳۹۳

۳۵۷۰

کوکلن، آن

نظريه‌ي هنر معاصر

N‎ ۶۴۹۰‎ /ک۹‎ ن۶ ۱۳۹۴

 

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
با سلام بنده و چند نفر از دوستانم در کلاسهای... جمیل ۱۳۹۵/۰۳/۸ ۰۷:۵۵
با سلام خدمت شما مخاطب گرامی، همکاران ما در حال... kurdistan.irib.ir ۱۳۹۵/۰۳/۸ ۱۳:۴۳
با سلام ضمن سپاس که بالاخره برای اولین بار کتابهای... محمدی ۱۳۹۵/۰۳/۷ ۱۴:۳۸
آقا چندبار پرسیدم منتشر نکردید جریان کلاسهای... جمیل ۱۳۹۵/۰۳/۷ ۱۸:۰۱

kurdistan.irib.ir
با سلام خدمت شما مخاطب گرامی، همکاران ما در حال بررسی مدارک افراد ثبت نام شده می باشند و به زودی کلاس ها برگزار خواهد شد.
زمان و مکان کلاس ها هم از طریق ارتباط تلفنی با افراد و هم از طریق وب سایت مرکز اطلاع رسانی خواهد شد. موفق باشید
+2 (2 آرا)
پست شده در ۱۳۹۵/۰۳/۸ ۱۳:۴۳ در پاسخ جمیل
جمیل
آقا چندبار پرسیدم منتشر نکردید
جریان کلاسهای باشگاه خبرنگاران جوان چی شد؟؟؟
برگزار میشه یا پولمون رفت واسه خودش؟؟
+1 (1 رای)
پست شده در ۱۳۹۵/۰۳/۷ ۱۸:۰۱
محمدی
با سلام
ضمن سپاس که بالاخره برای اولین بار کتابهای خریداری شده از نمایشگاه کتاب بر روی وبسایت مرکز منتشر شد، لطفا بفرمایید آیا این کتابها در حال حاضر قابل استفاده است؟
+3 (3 آرا)
پست شده در ۱۳۹۵/۰۳/۷ ۱۴:۳۸
جمیل
با سلام
بنده و چند نفر از دوستانم در کلاسهای باشگاه خبرنگاران جوان ثبت نام کردیم و مبلغ زیادیم پرداخت کردیم.لطفا بفرمایید کلاسها کی شروع میشه؟
+3 (3 آرا)
پست شده در ۱۳۹۵/۰۳/۸ ۰۷:۵۵