جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

لک لک سفید - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

لک لک سفید

 

راه رفتنی را باید رفت و چه فصلی برای سفر بهتر از فصل بهار. فصل آغازین سال که سرآغاز زیبایی قصه سفر ما هم شد.

گاهی سفر تو را به خاطرات دور می برد. از امروز تو به دیروز و به دوران کودکیت. به لذت بالا رفتن از یک درخت و ساعتها سرک کشیدن برای دیدن لک لکی که از سرمای سرزمین های سردتر گریخته و به گرمای شهر پناه آورده . برای دیدن جوجه هایی که چشم به راه آسمان، منتظر غذا هستند.

دقیق یادم نیست که پشت آن ساعتها نگاه کودکی چه بود اما پشت نگاههای امروزم دنیایی حرف، دغدغه، علاقه، امید و شاید نگرانیست. لک لک سفید، پرنده ای بزرگ با گردنی دراز، منقار و پاهای بلند است. ترکیب رنگ های سفید و سیاه، پر و بال و قرمزی پا و منقار از آن پرنده ای زیبا ساخته. بیشتر بر بلندی ها می نشیند و اغلب یک پایش را جمع می کند. دانشمندان هر کدام از گونه های جانداران دنیا را براساس سیر تکامل و شباهتها و ریشه های مشترکی که با یکدیگر دارند طبقه بندی کرده اند.

لک لک ها در طبقه بندی علمی جزو سلسله جانوران، شاخه طنابداران، رده پرندگان، زیر رده نو مرغان، فرو رده نوآروارگان، بالا راسته نو پرندگان، راسته لک لک سانان و تیره سیکونیده هستند.

لک لک ها بر بلندی لانه می سازند پس هر آنچه که پیدا کنند از پوشال گرفته تا مقوا و پارچه استفاده می کنند.

لانه برای بیشتر پرندگان در هنگام تخم گذاری معنا پیدا می کند و لک لک ها 3 تا 5 تخم می گذارند و نر و ماده به نوت روی تخم ها می خوابند تا زمانی که جوجه ها سر از تخم بیرون بیاورند و این 29 تا 30 روز طول می کشد.

در ایران به غیر از لک لک سفید، لک لک سیاه و لک لک گردن کرکی هم دیده شده است که بسیار کمیاب هستند.

لک لک ها، پرندگانی اجتماعی هستند و اگر غذای کافی، در محیطی فراهم باشد در آنجا دسته جمعی زندگی می کنند.

پرندگان پرواز می کنند و همین توانایی آنها ما را در تعقیب آنها ناتوان می سازد اینجاست که فن آوری به کمک می آید و ردیابی پرنده فقط با یک حلقه کوچک به پا یا بال پرنده وصل می گردد و در انواع جدیدتر حلقه های مجهز به فن آوری GPS.

گروهی از این لک لک ها، در معرض انقراض هستند و تعداد بیشتری آسیب پذیر معرفی شدند.

لک لک ها در فرهنگ مردمان کرد، همیشه مورد احترام بوده اند. در مناطق کردنشین کردستان و آذربایجان غربی، در شهرهای مریوان، بوکان و روستاهای اطرافشان که از قدیم محل زندگی این پرندگان بوده، رسوم خاصی در مورد لک لک ها وجود دارد.

مردم چند روز قبل از آمدن لک لک ها لانه های قدیمی آنها را تعمیر می کردند و هر کسی برای اولین بار در روستا لک لکی را مشاهده می کرد با شادی نوید آمدن بها را به دیگران می داد. همه با دیدن لک لک، با خوشحالی می گفتند: حاجی لق لق به خیر بی. یعنی: حاجی لک لک خوش آمدی.

 

White Stork

Way to go And seasonal For travel More Spring. The early years The herald Beauty Travel stories We also Was.

Sometimes Travel You The Diary Take away. From today you Yesterday And the of childhood. Pleasure Rise Of a tree  And clocks Down the road See Stork The cold cold ground Fled and The heat City Taken  refuge. See Chicks To look forward to Sky Waiting Food.

I do not remember the exact Behind it Watches Look childhood What was But Glances back today Speaking world, Concern, Interest, Hope And perhaps Ngranyst. White stork, Big Bird With a long neck, Beak And long legs Is. The color combination of white And black, Feathers And red feet and beak The  Beautiful bird Made. More The heights Sits And often A leg Adds. Scientists Each Species Animal World The Based on Evolution And similarities Roots and common With There are Classify.

Storks In scientific classification Top Animal kingdom, Categories roper, Category of birds, Seeds New birds Into categories Noarvaregan, Top row New birds Row Avifauna stork And dark Sekonedeh Are. Stork News The Heights Nests are So what They The  straw was Up board And Textiles They use. Nest To Most birds When Spawning Meaning Finds And the storks 3 to 5 eggs Have Male Article The  Notebook The eggs Sleep As long as Chicks The eggs Bring out It takes 29 to 30 days.

In Iran Apart from the White stork, Black stork And fluffy neck stork Both There is Very Are scarce. storks, the Birds Social Are And if you have enough food, Be provided in an environment There Social Live.

Birds Flight Do And the ability Our The Chase They Unable to make Here That Technology Can help And tracking Bird Only a small circle Up Or Wing Is attached And the types of Newer Loops with Technology GPS.

Group The storks Exposed Extinction are And More vulnerable Introduction Were.

storks In the cultures of the peoples, Always Have been respected. Kurdistan in Kurdish areas And West Azerbaijan, Cities Marivan, Bokan And surrounding villages The old Location The Birds Was Certain customs About storks News There.

People A few days before storks Old nests They Repairs were And anyone The first The Village The Stork Observing With joy Promise Coming Spring Give to others. All the visiting stork, Pleased to say: Haji lagh lagh  Ba khir bi  Namely: Haji stork Welcome.

 

کلمات کلیدی: لک لک - بهار - مناطق سرد - لانه - تخم - جوجه - نسل – غذا

Keywords: Stork - Spring - Cold regions - nest - eggs - Chicken - Generation - Food

 

در نگاه بیشتر ببینید