جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

لزوم بهره گیری از مشاوران علوم دینی، در تولید برنامه ها - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

لزوم بهره گیری از مشاوران علوم دینی، در تولید برنامه ها

لزوم بهره گیری از مشاوران علوم دینی، در تولید برنامه ها


لزوم بهره گیری از مشاوران علوم دینی، در تولید برنامه ها

مدیر کل صدا وسیمای مرکز کردستان، در شورای معاونین مرکز هدف از این اقدام را، لزوم رعایت ارزش های دینی و مذهبی در تولید و پخش برنامه های شبکه ی استانی و اهمیت ویژه ی مشورت خواهی از کارشناسان دینی در تولید برنامه ها عنوان کرد.

دکتر عبدالملکی اظهار امیدواری کرد با همکاری و ارائه ی مشاوره های دینی در موضوع تولید و پخش برنامه ها، زمینه برای حفظ مسائل تقریبی، انسجام اجتماعی و وحدت ملی بیش از پیش فراهم شود.

آدرس کوتاه :