جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

قطبی رئیس سازمان نظام پزشکی سنندج شد - نمایش محتوای خبر