جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

قره پیره ژن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قره پیره ژن

Loading the player...

دانلود

قره پیره ژن

رقص کردی یا هه لپه رکی با پشتوانه ای فرهنگی، آیینی و حماسی پا به عرصهء هستی نهاد. جزء به جزء ظاهری و باطنی رقص کردی هه لپه رکی به گونه ای به وجود آمده است که انگار نمایشی است بزرگ و چندین طراح لباس و صحنه، کارگردان و نمایشنامه نویس، مدتی زیاد بر روی آن کار کرده اند تا بر روی صحنه بیاید.

هه لپه رکی به طور معمول با سازهای سرنا و دهل، دوزله و دایره با تنبک، نرمه نای و تنبک و دایره و در بعضی مناطق مانند «مریوان» با ساز شمشال همراهی می شود.

اما گونه ای از این نوع رقص با نام «قره پیره ژن» وجود دارد که بدون استفاده از این سازها انجام می شود و جزء رقص های بومی مردم مریوان بوده و با یک آواز محلی با همان نام «قره پیره ژن» که توسط یک نفر اجرا می شود همراه است. و این رقص و پایکوبی نه تنها باعث شادی و نشاط افراد می شود، بلکه نوعی وحدت و هماهنگی میان افراد بوجود می آورد که مردم بومی منطقه از گذشتگان دور از این امر برای آماده شدن و کسب روحیه برای شرکت در جنگ ها بهره می بردند. کوبیدن همزمان پا بر کف زمین که باعث تولید صدای  بلندی می شود، نشان از قدرت و هماهنگی و وحدت مردم است.