رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

فی فی و دوستان - پاکیزگی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

فی فی و دوستان - پاکیزگی

فی فی و دوستان - پاکیزگی


 

فی فی همراه دوستش مگس، مشغول بازی بودند. تموم خانه رو پر از آشغال کرده بودند و همه جا کثیف بود. مادر فی فی این وضعیت رو که دید خیلی ناراحت شد چون خونه پر از سوسک و موش شده بود. مگس مثلا خواست به فی فی کمک کنه به او گفت که یک بادکنک رو که پر از آشغال میوه بود رو در هوا بترکونند و گفت که اتفاقی نمی افته و فقط کمی می خندیم. این کار رو کردند و تمام آشغالها روی سر مادر فی فی افتاد و سرش درد گرفت. مگس زد زیر خنده و فی فی ناراحت شد و بهش گفت تو قصد کمک به من رو نداشتی فقط می خواستی بخندی حالا تو به من و مامانم می خندی. مگس خندید و گفت چقدر خنگولی تو.

فی فی کلید برق رو روشن کرد و مگس که روی لامپ نشسته بود سوخت و پایین افتاد و مادر فی فی با عجله توی حیاط رفت تا فی فی رو پیدا کنه. چون عجله داشت و روی زمین هم یک پوست موز افتاده بود متوجه نشد و پاش لیز خورد و بعدش هم شکست.

فی فی از اوضاع پیش اومده واقعا ناراحت بود تصمیم گرفت خونه رو تمیز مثل روز اولش کنه به همین دلیل با تلاش و جدیت تمام آشغالها و حیوانهای موزی رو جمع کرد و به بیرون از خونه برد و در کیسه آشغال رو هم محکم بست.

 

عوامل برنامه:

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: نرگس رستمی معز

انیماتور: الف سین

موسیقی: فرید آریانژاد

مونتاژ: نرگس رستمی معز

اپراتور: مهگام یاور

مدیر تولید: محمد رضا یکتا

مدیر دوبلاژ: سروه کمندی

بکراند: مهری شاد – نرگس رستمی معز