جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

فی فی و دوستان (نقاشی شهر) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

فی فی و دوستان (نقاشی شهر)

فی فی و دوستان (نقاشی شهر)


  

در شهر داستان ما برای پاکیزگی آن تعدادی از حیوانات مشغول رنگ آمیزی شهر هستند و از رنگ های شاد و زیبا استفاده می کنند. وقتی که الاغ ها مشغول رنگ آمیزی بوده کرم و مگس با دیدن رنگها سعی می کنند الاغ ها را اذیت کنند. پس تصمیم می گیرند قطره های رنگ را بسوی آنها پرتاب و آنها را کثیف کرده. الاغ ها از اینکار ناراحت شده و به طرف کرم و مگس رنگ پرتاب می کنند و همین کار از سوی دو طرف ادامه پیدا کرده و بعد متوجه می شوند که تمام سطح شهر کثیف شده است و الاغ ها از کار خود بسیار ناراحت می شوند. در همین حال "فی فی" به همراه دوستان همکلاسی از مدرسه برمی گردد و مشغول بازی و کندن میوه می شوند. الاغ ها با دیدن وضعیت شهر از ناراحتی وسایل خود را جمع و از شهر می روند و کرم و مگس با شادمانی به کار خود ادامه داده تا اینکه مادر فیلا جهت بازدید کار می آید و با تعجب می بیند همه چیز بهم ریخته است و از کرم و مگس بشدت ناراحت شده و برای رفع این مشکل به "فی فی" و دوستانش می گوید هرچه زودتر مشغول کار شده و نظافت و رنگ آمیزی شهر را به پایان برسانند و پس از اتمام کار و تنبیه مگس و کرم همگی به خانه برگشته و از اینکه شهر دوباره تمیز و پاکیزه شده خوشحال هستند.

عوامل برنامه:

تهیه کننده و کارگردان: نرگس رستمی معز

نویسنده: نرگس رستمی معز

موسیقی: فرید آریانژاد

مونتاژ: نرگس رستمی معز

اپراتور: مهگام یاور

مدیر تولید: رضا یکتا

مدیر دوبلاژ: سروه کمندی

بیت و نثر: مهدی ورمزیار