رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

فی فی و دوستان - عاقبت بازیگوشی (1) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

فی فی و دوستان - عاقبت بازیگوشی (1)

فی فی و دوستان - عاقبت بازیگوشی (1)


 

یک روز قشنگ آفتابی، وقتی که تموم پرنده ها از خواب صبحگاهی بیدار شده بودند، فی فی قصه ما با وجود زنگ زدن پی در پی ساعتش و سر و صدای گنجشکها که پشت شیشه نشسته بودند و به خاطر بیدار کردن اون به شیشه نوک می زدند از جاش بلند نشد که نشد.

مادرش بهش تذکر می ده که داره مدرسه ت دیر می شه و اون با بیحوصلگی زیادی از جا بلند می شه و دنبال وسایلش می گرده که پیداشون کنه. اما به خاطر به هم ریختگی اتاقش، اصلا نمی تونه لباسش رو پیدا کنه و به خاطر همین داد می زنه :

مامان جورابام کجاست؟

مامان کیفم نیست.

مامانش وقتی وارد اتاق فی فی می شه تعجب می کنه و می گه: چه خبره اینجا؟ نچ نچ نچ نچ نچ

فی فی می گه:

آها پیدا شد این رو می خواستم

مامان به فی فی می گه: من به اتاقت دست نمی زنم. برگشتی خودت باید همه رو جمع کنی. عجله کن سرویس داره می یاید.

داخل سرویس مگس بازیگوش بچه ها رو اذیت می کنه و فی فی هم به خاطر اینکه اون دور بشه کیفش رو طرفش پرت می کنه و تمام وسایلش بیرون می ریزه و توی ماشین پخش می شه. مداد، تراش، میوه، دفتر، توپ و...

بچه ها به فی فی تذکر می دن که وسایلش رو جمع کنه. و مگس این بار سراغ راننده می ره که در حال خوردن صبحانه شه و دوست نداره که کسی نزدیک خوردنی اون بره مخصوصا مگس.

اما مگس دست بردار نیست و مرتب دور و اطراف اون پر می زنه. راننده هم حواسش پرت می شه و نزدیک بوده که تصادف کنه که ناگهان ترمز سختی می گیره و بچه ها به جلو پرت می شن و تعدادی از اونا دست و صورت و سرشون زخمی می شه.

راننده با عصبانیت به طرف فی فی می یاد که مگس پشت سرش قایم شده که ناگهان پاش روی سیب روی زمین می ره و محکم به زمین می خوره.

 

عوامل برنامه:

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: نرگس رستمی معز

انیماتور: الف سین

موسیقی: فرید آریانژاد

مونتاژ: نرگس رستمی معز

اپراتور: مهگام یاور

مدیر تولید: محمد رضا یکتا

مدیر دوبلاژ: سروه کمندی

بکراند: مهری شاد – نرگس رستمی معز