رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

فی فی و دوستان - شهروند منظم (قسمت اول) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

فی فی و دوستان - شهروند منظم (قسمت اول)

فی فی و دوستان - شهروند منظم (قسمت اول)


 

فی فی برای گرفتن عکس به عکاسی می رود. در حین آماده شدن مگس اطراف او پر می زند و او را اذیت می کند. وقتی عکس حاضر می شود مگس نیز در عکس وجود دارد. فی فی عصبانی می شود و عکس را دور می اندازد.

از یک طرف مادر فی فی از منزل خارج می شود و از عکسهایی که برای معرفی به مردم شهر به عنوان یک فرد تمیز و منظم گرفته است راضیست. او به مرکز تلویزیون می رود و به عنوان بهترین شهروند کاندید زیبانیی و نظم شهر به بینندگان معرفی  می شود و از طرف دیگر کرم و مگس تمامی شهر را پر از آشغال می کنند و همه جا را کثیف و بی نظم می کنند و به جای عکس مادر فی فی عکس فی فی را همه جا می چسبانند. وفتی دوربین به داخل شهر می رود از اوضاع و بی نظمی و کثیفی شهر گزارش زنده تهیه می کنند و مادر فی فی عصبانی می شود و از آنجا خارج می شود.

 

این داستان ادامه دارد....

 

 

 

عوامل برنامه:

کارگردان: جبار وزیری

انیماتور: مهناز احمدی

موسیقی: زاهد منصوری

نویسنده: وزیری

طراح شخصیت: سروه امیری

موسیقی: زاهد منصوری

راوی: خاطره ارج

صدابردار: مهران حرمی

مونتاژ: جلال وزیری